All Dutch proverbs

#DutchJapanese*
1.'s Lands wijs, 's Lands eer所変われば品変わる*
2.'s Lands wijs, 's lands eer郷に入りては、郷に従え*
3.'t is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuilt立つ鳥後を濁さず*
4.Aan alle goede dingen komt een eindeすべて良いことには終わりがある
5.Aan een goed visser ontglipt wel eens een aal弘法にも筆の誤り*
6.Aan een goed visser ontglipt weleens een aal弘法も筆の誤り*
7.Aan het vele lachen kent men de dwaas馬鹿の高笑い*
8.Achilleshiel弁慶の泣き所*
9.Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding猿に烏帽子*
10.Alle baatjes helpen塵も積もれば山と成る*
11.Alle beetjes helpen塵も積もれば山と成る*
12.alle goede dingen bestaan in drieen三度目の正直*
13.Alle schepen achter zich verbranden背水の陣*
14.Allemans vriend is niemands vriend八方美人は美人でない*
15.Alles en iedereen猫も杓子も*
16.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば、一害あり*
17.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば一害あり*
18.Alles is beter dan niets有るは無いに勝る*
19.Alles op zijn tijd物にわ時節*
20.Alles op zijn tijd鬼も十八、番茶も出花*
21.Als de kat van huis is dansen de muizen鬼の居ぬ間に洗濯*
22.Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee破鍋に綴じ蓋*
23.Als een blinde de blinde leidt, dan vallen ze beiden in de gracht一盲衆を引く*
24.Als een kaartenhuis ineen storten累卵の危き*
25.Als een lam ter slachtbank geleid worden屠所の羊*
26.Als een vis op het droge岡に上がった河童*
27.Als een vlag op een modderschuit掃き溜めに鶴*
28.Als het kalf verdronken is dempt men de put盗人を見て縄を綯う*
29.als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele handおんぶすれば、次はだっこ*
30.Als je van de duivel spreekt, rammelen zijn benen噂をすれば影*
31.Als je van de duivel spreekt, trap je hem op zijn staart噂をすれば影*
32.Als man en vrouw kijven, moet men op een afstand blijven夫婦喧嘩は犬も食わぬ*
33.Als twee druppels water瓜二つ*
34.Als warme broodjes verkopen羽根が生えたように売れる*
35.Andere tijden andere zeden時移り、俗易る*
36.Andermans schotels zijn altijd vet隣の花は赤い*
37.Antwoord een zot naar zijn dwaasheid (Spr 26:5)人を見て法を説け*
38.Armoede zoekt list貧すれば鈍する*
39.Baat het niet dan schaadt het nietやってないよりやった方がましだ*
40.Belofte maakt schuld約束は約束*
41.Beloofd is beloofd約束は約束*
42.Beloven en houden past jongen en ouden約束は約束*
43.Beter een blind paard dan een lege halster枯れ木も山の賑わい*
44.Beter een goede buur dan een verre vriend遠くの親戚より近くの他人*
45.Beter een half brood dan geen枯れ木も山の賑わい*
46.Beter een half ei dan een lege dop枯れ木も山の賑わい*
47.Beter een levende hond dan een dode leeuw死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
48.Beter laat dan nooit遅くとも、しないより増しである*
49.Beter te buigen dan te barsten柳に雪折れなし*
50.Bij gebrek aan volk wordt een snijder kerkvoogd鳥なき里の蝙蝠*
51.Bitter in de mond maakt het hart gezond良薬口に苦し*
52.Blijven doet beklijven転がる石には苔は生えぬ*
53.Bloed kruipt waar het niet gaan kan他人より身内*
54.Bloed kruipt waar het niet gaan kan血は水よりも濃し*
55.Bloed zoekt bloed他人より身内*
56.Carpe Diem思い立ったが吉日*
57.Daat gaat het ene oor in en het andere uit右の耳から左の耳*
58.Daden zijn krachtiger als woorden論より証拠*
59.Dat is een druppel op een gloeiende plaat焼石に水*
60.Dat is een Sisyphusarbeid骨折り損の草臥儲け*
61.Dat is mosterd na de maaltijd十日に菊、六日の菖蒲*
62.Dat is noch vlees, noch vis海の物とも、山の物ともつかぬ*
63.De aanhouder wint石の上にも三年*
64.De barmhartige Samaritaan地獄で仏に逢ったよう*
65.De berg heeft een muis gebaard大山鳴動鼠一匹*
66.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法にも筆の誤り*
67.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法も筆の誤り*
68.De derde streng maakt (houdt) de kabel三度目の正直*
69.De dief en de leugenaar wonen onder een dak嘘つきは泥棒の始まり*
70.De domste boeren hebben de dikste aardappelen愚か者に福あり*
71.De dood kent geen almanak老小不定*
72.De dood komt als een dief in de nacht老小不定*
73.De duivel is niet zo zwart als men hem schildert鬼の中にも仏が居る*
74.De een traag de ander graag人を見て法を説け*
75.De ekster wil zingen tegen de nachtegaal盲蛇に怖じず*
76.De ene ezel vrijt de andere同じ穴の貉*
77.De ene slaat de nagel in de wand, de andere hangt er zijn hoed aan犬骨折って鷹の餌食*
78.De ene stamelaar verstaat de andere wel蛇の道は蛇*
79.De geschiedenis herhaalt zich歴史は繰り返す*
80.De gestadige drup holt de steen点滴石を穿つ*
81.De gestadige drup holt de steen雨垂れ石を穿つ*
82.De grote vissen eten de kleine弱肉強食*
83.De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop内弁慶の外鼠*
84.De Improvisatie出たとこ勝負*
85.De jonge raven zijn als de ouden gebekt子供の喧嘩に親が出る*
86.De kat uit de boom kijken人見知りをする*
87.De kruik gaat zolang te water tot zij berst飛んで火にいる夏の虫*
88.De laatste druppel doet de emmer overlopen堪忍袋の緒が切れる*
89.De laatsten zullen de eersten zijn後の雁が先に成る*
90.De liefde bedekt alle dingen痘痕も靨*
91.De mens is niet van steen人、木石に非ず*
92.De mond is de bron van ellende口は災いの元*
93.De morgenstond heeft goud in de mond早起きは三文の徳*
94.De mug vliegt net zolang om de kaars, dat hij zijn vleugels zengt飛んで火に入る夏の虫*
95.De muren hebben oren壁に耳あり障子に目あり*
96.De ogen zijn de spiegels der ziel目は心の鏡*
97.De pastoor zegent zich zelf het eerst身ほど可愛い物は無い*
98.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet猿の尻笑い*
99.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet目糞鼻糞を笑う*
100.De puntjes op de i's zetten画竜点睛*
101.De stem des volks声なき声を聞く*
102.De tijd heeft vleugels en geen teugels光陰矢の如し*
103.De tijd zal het leren井戸の中の独言も三年たてば知れる*
104.De twistappel争いの種*
105.De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden (Jr 31:29)親の因果が子に報い*
106.De wijste geeft toe負けるが勝ち*
107.Deugd alleen maakt ware adelみめより心*
108.Dode honden bijten niet死人に口なし*
109.Dokter, genees uzelf (Lucas 4-23)医者の不養生*
110.Door ondervinding wordt men wijs亀の甲より年の功*
111.Door vragen wordt men wijs聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥*
112.Driemaal is scheepsrecht三度目の正直*
113.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
114.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
115.Een blinde kip vindt ook wel een graankorrel犬も歩けば棒に当たる*
116.Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat禍も三年立てば用に立つ*
117.Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast溺れる者は藁をも掴む*
118.Een fout maken is menselijk弘法にも筆の誤り*
119.Een gebroken hart hebben断腸の思い*
120.Een goed begin is het halve werk始め半分*
121.Een goed luisteraar heeft maar een half woord nodig一を聞いて、十を知る*
122.Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan (Mat. 7/18)瓜の蔓に茄子はならぬ*
123.Een huis op (drijf)zand bouwen砂上に楼閣を築く*
124.Een huis zonder kinderen is als een kerk zonder orgel子を持って知る親の恩*
125.Een kat heeft negen levens猫には九生*
126.Een leugen om eigen bestwil嘘も方便*
127.Een levende ezel is beter dan een dode professor死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
128.Een machtig man als dekmantel gebruiken om er zelf beter van te worden虎の威をかる狐*
129.Een man een man, een woord een woord男子の一言、金鉄の如し*
130.Een mens kan niet leven van brood alleen人はパンのみにて生くるものに非ず*
131.Een onderrok trekt meer dan twee paarden女の髪の毛には大象も繋がる*
132.Een ongeluk komt zelden alleen一難去って、また一難*
133.Een ongeluk komt zelden alleen泣き面に蜂*
134.Een oude vos (rot)海に千年、山に千年*
135.Een oude vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen柳の下に何時も泥鰌はおらぬ*
136.Een volle maag studeert niet graag腹の皮が張れば、目の皮がたるむ*
137.Een vrouw is duizend mannen te erg犯罪の陰に女あり*
138.Een vrouwenhaar trekt meer dan een kabeltouw (marszeil)女の髪の毛には、大象も繋がる*
139.Een wandelende encyclopedie生き字引き*
140.Een wolf in schaapskleren外面似菩薩、内心如夜叉*
141.Een wolf in schaapskleren猫を被る*
142.Een zwaluw maakt nog geen lente燕一羽で春にはならぬ*
143.Eerste gewin is kattengespin始めの勝ちは糞勝ち*
144.Eigen lof stinkt手前味噌*
145.Eigen lof, ijdel stof手前味噌*
146.Eind goed al goed最後がよこれば全て良し*
147.Elk heeft in zijn eigen tuin genoeg te wieden己の頭の蠅を追う*
148.Elk meent zijn uil een valk te zijn我が仏尊し*
149.Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijf)一利あれば一害あり*
150.Er bestaat geen regel zonder uitzondering例外のない規則はない*
151.Er is geen beter vermaak dan leedvermaak隣の貧乏、鴨の味*
152.Er is geen dag zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat禍も三年立てば用に立つ*
153.Er is geen roos zonder doorn薔薇に棘あり*
154.Er kunnen geen twee grote kapiteins op een schip zijn両雄並び立たず*
155.Ervaring is de beste leermeester(es)亀の甲より年の功*
156.Eten als een varken牛飲馬食*
157.Gasten en vis blijven maar drie dagen fris長居は無用*
158.Gebraden duiven vliegen niemand in de mond棚から牡丹餅*
159.Gebrekkigheid, uw naam is vrouw弱き者よ、汝の名は女成り*
160.Gedane zaken nemen geen keer覆水盆に返らず*
161.Geen nieuws, goed nieuws便りの無いのは良い便り*
162.Geen praatje zo groot, of het bloedt in acht dagen dood人の噂も七十五日*
163.Geen profeet is in zijn eigen land geeerd預言者郷里に容れられず*
164.Geen slapende honden wakker maken寝た子を起こす*
165.Geen tijding, goede tijding便りの無いのは良い便り*
166.Geen woorden maar daden不言実行*
167.Geld als water uitgeven湯水の如く金を使う*
168.Geld doet alle deuren open地獄の沙汰も金次第*
169.Geld maakt geld金が金を生む*
170.Gelijk geaard, gelijk gepaard牛は牛づれ、馬は馬づれ*
171.Gelijk mint zijn gelijk同じ穴の貉*
172.Gelijk mint zijn gelijk牛は牛づれ、馬は馬づれ*
173.Geluk bij een ongeluk不幸中の幸い*
174.Gestolen goed gedijd niet悪銭身につかず*
175.Gods molens malen langzaam (maar zeker)天網恢恢疎にして漏らさず*
176.Goede wijn behoeft geen krans桃李もの言わざれど自ら蹊を成す*
177.Goedkoop is duurkoop安かろう、悪かろう*
178.Goedkoop is duurkoop安物買いの銭失い*
179.Grote belovers, slechte betalers安請け合いの早忘れ*
180.Haast je langzaam急がば廻れ*
181.Haastige spoed is zelden goed急いては事を仕損ずる*
182.Heden groot, morgen dood槿花一朝の夢*
183.Heden rood, morgen dood明日に紅顔あって、夕に白骨となる*
184.Heden vol weerde, morgen in de eerde槿花一朝の夢*
185.Heeft de duivel 't paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog庇を貸して母屋を取られる*
186.Het beestje bij de naam noemen歯に衣きせぬ*
187.Het domste hoofd krijgt het beste kussen愚か者に福あり*
188.Het einde kroont het werk終りが大事*
189.Het ene mes houdt het andere in de schede治に居て、乱を忘れず*
190.Het ene woord haalt het andere uit売り言葉に買い言葉*
191.Het Geloof kan bergen verplaatsen愚考山を移す*
192.Het geluk komt in de slaap果報は寝て待て*
193.Het getij gaat zijn keer, het past op prins noch heer歳月人を待たず*
194.Het grootste praatje (nieuws/mirakel) duurt maar drie dagen人の噂も七十五日*
195.Het hemd is nader dan de rok身ほど可愛い物は無い*
196.Het is al hooi, al was 't nog zo mooi麒麟も衰うれば、駑馬これに先だつ*
197.Het is in 't huis een groot verdriet, als het hennetje kraait en het haantje niet雌鳥歌えば家滅ぶ*
198.Het is makkelijker gezegd dan gedaan言うは易く行うは難し*
199.Het is niet al goud wat er blinkt光るもの必ずしも金ならず*
200.Het is om het even五十歩百歩*
201.Het oog van de meester maakt het paard vet主人の目は馬を太く成る
202.Het paard voor de wagen spannen本末転倒*
203.Het penningske der weduwe (Marcus 12:42)貧者の一燈*
204.het vijfde rad/wiel aan de wagen三人旅の一人乞食*
205.Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus呉越同舟*
206.Het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengt楽あれば、苦あり*
207.Hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus坊主の不信心*
208.Hoe grotere ezel, hoe groter geluk愚か者に副あり*
209.Hoe meer men heeft, des te meer men wil隴を得て蜀を望む*
210.Hoe ouder, hoe gekker頭禿げても浮気はやまぬ*
211.Hoge bomen vangen veel wind高木、風にねたまる*
212.Holle vaten klinken het hardst浅瀬に仇浪*
213.Honden zijn thuis het stoutst内弁慶の外鼠*
214.Honger is de beste kok空き腹に不味い物なし*
215.Honger jaagt de wolven uit het bos飢えたる犬は棒を怖れず*
216.Hoogmoed komt ten val (voor de val)驕る者久しからず*
217.Huwelijken worden in de hemel gesloten縁は異なもの*
218.Ieder kwartier heeft zijn manier所変われば品変わる*
219.Ieder kwartier heeft zijn manier郷に入りては、郷に従え*
220.Ieder moet zijn eigen stoep vegen己の頭の蠅を追え*
221.Ieder raadsman prijst zijn eigen raad aan自画自賛*
222.Iedere zot prijst zijn eigen kot我が仏尊し*
223.Iemand volgen als een schaduw影の形に添うが如し*
224.Iets met een korrel zout nemen話半分*
225.Ijver zonder verstand, schade voor de hand虻蜂取らず*
226.Ik denk dus ik besta我思う故に我在り*
227.In de nood eet de duivel vliegen飢えたる者は食を選ばず*
228.In de nood leert men zijn vrienden kennenまさかの時の友こそ真の友*
229.In de zevende hemel zijn有頂天*
230.In het land der blinden is eenoog koning鳥なき里の蝙蝠*
231.In troebel water is het goed vissen火事場泥棒*
232.Jaren leren meer dan boeken亀の甲より年の功*
233.Je als een vis in het water voelen水を得た魚のよう*
234.Je hebt een dief nodig om een dief te vangen毒を以って、毒を制す*
235.Je hebt mensen en potloden目明き千人、盲千人*
236.Kinderen en gekken zeggen de waarheid馬鹿と子供は正直*
237.Klein maar fijn山椒は小粒でもピリリと辛い*
238.Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen子は三界の首枷*
239.Kleren maken de man馬子にも衣裳*
240.Kort beraad, lang berouw楽は一日、苦は一年*
241.Kreupel wil altijd voordansen盲蛇に怖じず*
242.Krokodillentranen huilen空涙を流す*
243.Lange haren, kort verstand女の知恵は鼻の先*
244.Lange kleren, korte zinnen女の知恵は鼻の先*
245.Lege handen, lege tanden働かざるものは食うべからず*
246.Liefde is blind恋は盲目*
247.Luchtkastelen bouwen絵に画いた餅*
248.Makkelijker gezegd dan gedaan言うわけ易く、行うは難し*
249.Men hoort van ver dat de winter koud is悪事千里を走る*
250.Men is maar eenmaal jong若い時は二度来ない*
251.Men is nooit te oud om te leren六十の手習い*
252.Men kan niet op twee plekken tegelijkertijd zijn心は二つ、身は一つ*
253.Men kent de monnik niet aan zijn pij衣ばかりで和尚はできぬ*
254.Men krijgt altijd loon naar werken身から出た錆
255.Men leeft maar een keer嫌な事もこれでお終い*
256.Men leeft maar eenmaal思い立ったが吉日*
257.Men moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is捕らぬ狸の皮算用*
258.Men moet een boom buigen als hij jong is矯めるなら若木のうち*
259.Men moet een gegeven paard niet in de bek zien貰い物に苦情*
260.Men moet geen oude koeien uit de sloot halen過ぎた事は水に流せ*
261.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
262.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
263.Men moet het ijzer smeden als het heet is得手に帆を上げる*
264.Men moet het ijzer smeden als het heet is鉄は熱いうちに打て*
265.Men moet slapende honden niet wakker maken触らぬ神に祟なし*
266.Men moet vossen met vossen vangen毒を以って、毒を制す*
267.Men vindt geen molenaar of hij at gestolen koren我田引水*
268.Met een kanon op een mug schieten鶏を割くに焉ぞ牛刀を用いん*
269.Met vallen en opstaan leert men lopen七転び八起き*
270.Met vallen en opstaan leert men lopen失敗は成功の基*
271.Mijn hart is gebroken断腸の思い*
272.Misdaad loont niet犯罪は引き合わないものだ*
273.Mooi van buiten, rot van binnen巧言令色、鮮し仁*
274.Moren wast men niet三つ子の魂百まで*
275.Na regen komt zonneschijn苦あれば楽あり*
276.Na regen komt zonneschijn雨が降って地固まる*
277.Niemand gaat mank aan andermans zeer人の病は三年でも辛抱する*
278.Niemand is profeet in zijn eigen land預言者郷里に容れられず*
279.Niemand wordt meester geboren学問に王道なし*
280.Niemand wordt meester geboren学問に近道なし*
281.Niemand wordt meester geboren生れ乍らの長老なし*
282.Nieuwe bezems vegen schoon今参り二十日*
283.Nieuwe knechten werken wel今参り二十日*
284.Nood breekt wet窮すれば濫す*
285.Noodt geen gasten op het geitje, eer de geit geworpen heeft捕らぬ狸の皮算用*
286.Oefening baart kunst習うより慣れよ*
287.Oefening maakt de meester習うより慣れよ*
288.Olie op het vuur gooien火に油を注ぐ*
289.Ondanks studie dom blijven論語読みの論語知らず*
290.Onder de toren wonen de grootste geuzen坊主の不信心*
291.Onkruid vergaat niet憎まれ子、世に憚る*
292.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)棒を以って棒に報いる*
293.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)目には目を、歯には歯を*
294.Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel嘘は一時*
295.Ook het beste paard vergallopeerd zich weleens猿も木から落ちる*
296.Op dezelfde gofllengte zitten以心伝心*
297.Op elk potje past wel een dekseltje破鍋に綴じ蓋*
298.Op hete kolen zitten針の筵に座る*
299.Oude liefde roest niet焼棒杭に火がつき易い*
300.Oudewijvenzomer小春日和*
301.Over smaak valt niet te twisten蓼食う虫も好きずき*
302.Parels voor de zwijnen werpen猫に小判*
303.Parels voor de zwijnen werpen豚に真珠*
304.Pluk de dag思い立ったが吉日*
305.Praatjes vullen geen gaatjes挨拶より円札*
306.Praatjes vullen geen gaatjes花より団子*
307.Problemen onder het vloerkleed schuiven (uitdrukking)臭い物に蓋*
308.Raad naar daad komt te laat後の祭*
309.Rome is niet in één dag gebouwdローマは一日にして成らず*
310.Ruwe bolster blanke pit鳶が鷹を生む*
311.Schijn bedriegt人は見かけによらぬもの*
312.Schoenmaker blijf bij je leest鍛冶は鍛冶屋*
313.Slechte omgang bederft goede zeden (1Kor 15:33)朱に交われば赤く成る*
314.Soort zoekt soort類を以って集まる*
315.Spijt als haren op je hoofd hebben臍を噛む*
316.Spreken is zilver, zwijgen is goud雄弁は銀、沈黙は金*
317.Stilte voor de Storm嵐の前の静けさ*
318.Storm in een glas water蝸牛角上の争い*
319.Struisvogel politiek bedrijven頭隠して、尻隠さず*
320.Tegen de dood is geen kruid gewassen不老不死の薬は無い*
321.Tegen de dood is geen schild不老不死の薬は無い*
322.Tegen dovemansoren praten馬耳東風*
323.Tegen een muur praten暖簾に腕押し*
324.Tegen een muur praten馬の耳に念仏*
325.Tegen onverstand is geen kruid gewassen馬鹿と坊主には勝てぬ*
326.Tegen onverstand is geen kruit gewassen馬鹿につける薬は無い*
327.Tegen windmolens vechten一人相撲を取る*
328.Tijd is geld時は金なり*
329.Tot de dood jullie scheidt偕老同穴*
330.Twaalf ambachten, dertien ongelukken多芸は無芸*
331.Twee handen op één buik同じ穴の狢*
332.Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren両雄並び立たず*
333.Twee honden vechten om een been, en de derde loopt ermee heen漁夫の利*
334.Twee meesters onder hetzelfde dak geeft altijd moeite en ongemak船頭多くして船山に登る*
335.Twee naakten kunnen elkaar niet kleden一盲衆を引く*
336.Twee vliegen in een klap一石二鳥*
337.Twee weten er altijd meer dan een三人寄れば文殊の知恵*
338.Tweemaal geschoten is altijd mis虻蜂取らず*
339.Uilen vliegen met uilen牛は牛づれ、馬は馬づれ*
340.Uit andermans leer is 't goed riemen snijden 人の褌で相撲をとる*
341.Uit het oog, uit het hart去る者は日々に疎し*
342.Van de nood een deugd maken必要は発明の母*
343.Van een mug een olifant maken針小棒大*
344.Van niets komt niets蒔かぬ種は生えぬ*
345.Veel koks verzouten de brij船頭多くして船山に登る*
346.Veel sleutels verwarren het slot両雄並び立たず*
347.Vele handen maken licht werk仕事は多勢*
348.Verloren tijd komt nooit weerom盛年重ねて来たらず*
349.Volle korenaren hangen 't laagst実る稲穂は頭垂れる*
350.Voor niets gaat de zon op人は霞を食っては、生きてゆけぬ*
351.Voorkomen is beter dan genezen備えあれば患なし*
352.Voorkomen is beter dan genezen転ばぬ先の杖*
353.Vox Populi, Vox Dei天に口なし、人をもって言わしむ*
354.Vroeg rijp, vroeg rot十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人*
355.Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezond en groot gemak早寝、早起き、病知らず*
356.Vrouwenlist gaat boven alle list犯罪の陰に女あり*
357.Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven toe同じ穴の貉*
358.Waar een wil is, is een weg意思あるところに道あり*
359.Waar een wil is, is een weg精神一到何事か成らざらん*
360.Waar rook is, is vuur火の無い所に煙は立たぬ*
361.Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt (Mattheus 7:3)人の一寸、我が一尺*
362.Wanneer de put droog is, weet men wat het water kostなくてぞ人は恋しかりける*
363.Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet己の欲せざる所を人に施す勿れ*
364.Wat is de wereld toch klein世間は広いようで狭い*
365.Wat men zaait zal men ook maaien (oogsten)身から出た錆*
366.Wat niet weet dat niet deert知らぬは仏*
367.Wat niet weet, dat niet deert見ぬ事清し*
368.Water naar de zee dragen屋上屋を架す*
369.Water naar de zee dragen糠に釘*
370.Water naar de zee dragen蛇足*
371.Water naar de zee dragen豆腐に鎹*
372.Wie 's Heren recht betracht vindt in de wereld droefenis, maar God, die zijn verlosser is, blijft op zijn heil bedacht (Ps 35)正直者が馬鹿を見る*
373.Wie A zegt moet ook B zeggen乗りかかった船*
374.Wie aan boord is, moet meevaren乗りかかった船*
375.Wie de schoen past trekke hem aan靴の合う人は靴を履く
376.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog備えあれば患いなし*
377.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog治に居て、乱を忘れず*
378.Wie een kuil graaft voor een ander valt er dikwijls zelf in人を呪わば、穴二つ*
379.Wie goed doet, goed ontmoet情けは人の為ならず*
380.Wie het eerst komt het eerst maalt早い者勝ち*
381.Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt.出る杭は打たれる*
382.Wie honing wil eten moet lijden dat de bijen hem steken河豚は食いたし、命は惜しし*
383.Wie liegt, bedriegt嘘つきは泥棒の始まり*
384.Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand聞けば、聞き腹*
385.Wie niet waagt, die niet wint虎穴に入らずんば虎児を得ず*
386.Wie niet waagt, die niet wint身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ*
387.Wie niet werkt, zal ook niet eten働かざるものは食うべからず*
388.Wie op twee stoelen tegelijk wil zitten, komt op de grond terecht二兎を追う者は一兎をも得ず*
389.Wie scheep is, moet varen乗りかかった船*
390.Wie twee hazen jaagt, vangt er geen enkele二兎を追う者は一兎をも得ず*
391.Wie veel ambachten doet, doet zelden een goed多芸は無芸*
392.Wie wil luisteren aan deuren, moet het dikwijls diep betreuren聞けば、聞き腹*
393.Wie wind zaait zal storm oogsten因果応報*
394.Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten弱き者は夫に取られる*
395.Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt出る杭は打たれる*
396.Wie zijn kinderen liefheeft, die kastijdt ze可愛い子には旅させよ*
397.Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst (Mt 11:17)笛吹けども汝等踊らず*
398.Zeker is (maar) zeker念には念を入れよ*
399.Zich op glad ijs begeven薄氷を履むが如し*
400.Zien is geloven百聞一見に如かず*
401.Zijn leven hangt aan een zijden draad風前の灯*
402.Zijn ware gezicht laten zien馬脚を露わす*
403.Zo glad als een aal zijn瓢箪で鯰を押える*
404.Zo potje, zo dekseltje蛙の子は蛙*
405.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
406.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
407.Zo vader, zo zoon蛙の子は蛙*
408.Zo vader, zo zoon親が親なら子も子*
409.Zo verschillend als dag en nacht月と鼈*
410.Zo verschillend als dag en nacht雲泥の差*
411.Zonder strijd geen overwinning苦は楽の種*
412.Zorgen zijn voor de dag van morgen明日は明日の風が吹く*
413.Zout in wonden strooien傷口に塩*
414.Zoveel hoofden, zoveel zinnen十人十色*
415.Zoveel hoofden, zoveel zinnen同床異夢*
416.’t Ene ongeluk roept het andere泣き面に蜂*