All Dutch proverbs

#DutchJapanese*
1.'s Lands wijs, 's Lands eer所変われば品変わる*
2.'s Lands wijs, 's lands eer郷に入りては、郷に従え*
3.'t is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuilt立つ鳥後を濁さず*
4.Aan alle goede dingen komt een eindeすべて良いことには終わりがある
5.Aan een goed visser ontglipt wel eens een aal弘法にも筆の誤り*
6.Aan een goed visser ontglipt weleens een aal弘法も筆の誤り*
7.Aan het vele lachen kent men de dwaas馬鹿の高笑い*
8.Achilleshiel弁慶の泣き所*
9.Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding猿に烏帽子*
10.Alle baatjes helpen塵も積もれば山と成る*
11.Alle beetjes helpen塵も積もれば山と成る*
12.alle goede dingen bestaan in drieen三度目の正直*
13.Alle schepen achter zich verbranden背水の陣*
14.Allemans vriend is niemands vriend八方美人は美人でない*
15.Alles en iedereen猫も杓子も*
16.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば、一害あり*
17.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば一害あり*
18.Alles is beter dan niets有るは無いに勝る*
19.Alles op zijn tijd物にわ時節*
20.Alles op zijn tijd鬼も十八、番茶も出花*
21.Als de kat van huis is dansen de muizen鬼の居ぬ間に洗濯*
22.Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee破鍋に綴じ蓋*
23.Als een blinde de blinde leidt, dan vallen ze beiden in de gracht一盲衆を引く*
24.Als een donderslag bij heldere hemel晴天の霹靂*
25.Als een kaartenhuis ineen storten累卵の危き*
26.Als een lam ter slachtbank geleid worden屠所の羊*
27.Als een vis op het droge岡に上がった河童*
28.Als een vlag op een modderschuit掃き溜めに鶴*
29.Als het kalf verdronken is dempt men de put盗人を見て縄を綯う*
30.Als het kalf verdronken is, dempt men de put盗人を見て縄を綯う*
31.Als het schip lek is, gaan de ratten van boord落ち目には暇取ろう*
32.als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele handおんぶすれば、次はだっこ*
33.Als je van de duivel spreekt, rammelen zijn benen噂をすれば影*
34.Als je van de duivel spreekt, trap je hem op zijn staart噂をすれば影*
35.Als man en vrouw kijven, moet men op een afstand blijven夫婦喧嘩は犬も食わぬ*
36.Als twee druppels water瓜二つ*
37.Als warme broodjes verkopen羽根が生えたように売れる*
38.Andere tijden andere zeden時移り、俗易る*
39.Andermans schotels zijn altijd vet隣の花は赤い*
40.Antwoord een zot naar zijn dwaasheid (Spr 26:5)人を見て法を説け*
41.Armoede zoekt list貧すれば鈍する*
42.Baat het niet dan schaadt het nietやってないよりやった方がましだ*
43.Belofte maakt schuld約束は約束*
44.Beloofd is beloofd約束は約束*
45.Beloven en houden past jongen en ouden約束は約束*
46.Beter een blind paard dan een lege halster枯れ木も山の賑わい*
47.Beter een goede buur dan een verre vriend遠くの親戚より近くの他人*
48.Beter een half brood dan geen枯れ木も山の賑わい*
49.Beter een half ei dan een lege dop枯れ木も山の賑わい*
50.Beter een levende hond dan een dode leeuw死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
51.Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht先の雁より手前の雀*
52.Beter laat dan nooit遅くとも、しないより増しである*
53.Beter te buigen dan te barsten柳に雪折れなし*
54.Bij gebrek aan volk wordt een snijder kerkvoogd鳥なき里の蝙蝠*
55.Bitter in de mond maakt het hart gezond良薬口に苦し*
56.Blijven doet beklijven転がる石には苔は生えぬ*
57.Bloed kruipt waar het niet gaan kan他人より身内*
58.Bloed kruipt waar het niet gaan kan血は水よりも濃し*
59.Bloed zoekt bloed他人より身内*
60.Carpe Diem思い立ったが吉日*
61.Daat gaat het ene oor in en het andere uit右の耳から左の耳*
62.Daden zijn krachtiger als woorden論より証拠*
63.das letst das best残り物に福あり*
64.Dat is een druppel op een gloeiende plaat焼石に水*
65.Dat is een Sisyphusarbeid骨折り損の草臥儲け*
66.Dat is mosterd na de maaltijd十日に菊、六日の菖蒲*
67.Dat is noch vlees, noch vis海の物とも、山の物ともつかぬ*
68.Dat moet je die duivel nageven盗人にも三分の理*
69.De aanhouder wint石の上にも三年*
70.De barmhartige Samaritaan地獄で仏に逢ったよう*
71.De berg heeft een muis gebaard大山鳴動鼠一匹*
72.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法にも筆の誤り*
73.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法も筆の誤り*
74.De derde streng maakt (houdt) de kabel三度目の正直*
75.De dief en de leugenaar wonen onder een dak嘘つきは泥棒の始まり*
76.De domste boeren hebben de dikste aardappelen愚か者に福あり*
77.De dood kent geen almanak老小不定*
78.De dood komt als een dief in de nacht老小不定*
79.De duivel is niet zo zwart als men hem schildert鬼の中にも仏が居る*
80.De een traag de ander graag人を見て法を説け*
81.De ekster wil zingen tegen de nachtegaal盲蛇に怖じず*
82.De ene ezel vrijt de andere同じ穴の貉*
83.De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit盗人にも仁義*
84.De ene slaat de nagel in de wand, de andere hangt er zijn hoed aan犬骨折って鷹の餌食*
85.De ene stamelaar verstaat de andere wel蛇の道は蛇*
86.De geschiedenis herhaalt zich歴史は繰り返す*
87.De gestadige drup holt de steen点滴石を穿つ*
88.De gestadige drup holt de steen雨垂れ石を穿つ*
89.De grote vissen eten de kleine弱肉強食*
90.De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop内弁慶の外鼠*
91.De Improvisatie出たとこ勝負*
92.De jonge raven zijn als de ouden gebekt子供の喧嘩に親が出る*
93.De kat de bel aanbinden猫の首に鈴をつける*
94.De kat uit de boom kijken人見知りをする*
95.De kruik gaat zolang te water tot zij berst飛んで火にいる夏の虫*
96.De laatste druppel doet de emmer overlopen堪忍袋の緒が切れる*
97.De laatsten zullen de eersten zijn後の雁が先に成る*
98.De liefde bedekt alle dingen痘痕も靨*
99.De mens is niet van steen人、木石に非ず*
100.De mond is de bron van ellende口は災いの元*
101.De morgenstond heeft goud in de mond早起きは三文の徳*
102.De mug vliegt net zolang om de kaars, dat hij zijn vleugels zengt飛んで火に入る夏の虫*
103.De muren hebben oren壁に耳あり障子に目あり*
104.De ogen zijn de spiegels der ziel目は心の鏡*
105.De pastoor zegent zich zelf het eerst身ほど可愛い物は無い*
106.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet猿の尻笑い*
107.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet目糞鼻糞を笑う*
108.De puntjes op de i's zetten画竜点睛*
109.De stem des volks声なき声を聞く*
110.De tijd heeft vleugels en geen teugels光陰矢の如し*
111.De tijd zal het leren井戸の中の独言も三年たてば知れる*
112.De twistappel争いの種*
113.De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden (Jr 31:29)親の因果が子に報い*
114.De wijste geeft toe負けるが勝ち*
115.Deugd alleen maakt ware adelみめより心*
116.Dode honden bijten niet死人に口なし*
117.Dokter, genees uzelf (Lucas 4-23)医者の不養生*
118.Door ondervinding wordt men wijs亀の甲より年の功*
119.Door vragen wordt men wijs聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥*
120.Driemaal is scheepsrecht三度目の正直*
121.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
122.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
123.Een blinde kip vindt ook wel een graankorrel犬も歩けば棒に当たる*
124.Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat禍も三年立てば用に立つ*
125.Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast溺れる者は藁をも掴む*
126.Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast溺れる者は藁をも摑む*
127.Een fout maken is menselijk弘法にも筆の誤り*
128.Een gebroken hart hebben断腸の思い*
129.een geloof kan bergen verzetten念力岩を通す*
130.Een goed begin is het halve werk始め半分*
131.Een goed luisteraar heeft maar een half woord nodig一を聞いて、十を知る*
132.Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan (Mat. 7/18)瓜の蔓に茄子はならぬ*
133.Een huis op (drijf)zand bouwen砂上に楼閣を築く*
134.Een huis zonder kinderen is als een kerk zonder orgel子を持って知る親の恩*
135.Een kat heeft negen levens猫には九生*
136.Een leugen om eigen bestwil嘘も方便*
137.Een levende ezel is beter dan een dode professor死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
138.Een machtig man als dekmantel gebruiken om er zelf beter van te worden虎の威をかる狐*
139.Een man een man, een woord een woord男子の一言、金鉄の如し*
140.Een mens kan niet leven van brood alleen人はパンのみにて生くるものに非ず*
141.Een onderrok trekt meer dan twee paarden女の髪の毛には大象も繋がる*
142.Een ongeluk komt zelden alleen一難去って、また一難*
143.Een ongeluk komt zelden alleen泣き面に蜂*
144.een ongeluk komt zelden/nooit alleen二度ある事は三度ある*
145.Een oude vos (rot)海に千年、山に千年*
146.Een oude vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen柳の下に何時も泥鰌はおらぬ*
147.Een volle maag studeert niet graag腹の皮が張れば、目の皮がたるむ*
148.Een vrouw is duizend mannen te erg犯罪の陰に女あり*
149.Een vrouwenhaar trekt meer dan een kabeltouw (marszeil)女の髪の毛には、大象も繋がる*
150.Een wandelende encyclopedie生き字引き*
151.Een wolf in schaapskleren外面似菩薩、内心如夜叉*
152.Een wolf in schaapskleren猫を被る*
153.Een zwaluw maakt nog geen lente燕一羽で春にはならぬ*
154.Eerst Napels zien en dan sterven日光を見ない中は結構と言うな*
155.Eerste gewin is kattengespin始めの勝ちは糞勝ち*
156.Eigen lof stinkt手前味噌*
157.Eigen lof, ijdel stof手前味噌*
158.Eind goed al goed最後がよこれば全て良し*
159.Elk heeft in zijn eigen tuin genoeg te wieden己の頭の蠅を追う*
160.Elk meent zijn uil een valk te zijn我が仏尊し*
161.Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijf)一利あれば一害あり*
162.Er bestaat geen regel zonder uitzondering例外のない規則はない*
163.Er is geen beter vermaak dan leedvermaak隣の貧乏、鴨の味*
164.Er is geen dag zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat禍も三年立てば用に立つ*
165.Er is geen roos zonder doorn薔薇に棘あり*
166.Er kunnen geen twee grote kapiteins op een schip zijn両雄並び立たず*
167.Ervaring is de beste leermeester(es)亀の甲より年の功*
168.Eten als een varken牛飲馬食*
169.Gasten en vis blijven maar drie dagen fris長居は無用*
170.Gebraden duiven vliegen niemand in de mond棚から牡丹餅*
171.Gebrekkigheid, uw naam is vrouw弱き者よ、汝の名は女成り*
172.Gedane zaken nemen geen keer覆水盆に返らず*
173.Gedeeld geheim, verloren geheim三人知れば世界中*
174.Geen nieuws, goed nieuws便りの無いのは良い便り*
175.Geen praatje zo groot, of het bloedt in acht dagen dood人の噂も七十五日*
176.Geen profeet is in zijn eigen land geeerd預言者郷里に容れられず*
177.Geen slapende honden wakker maken寝た子を起こす*
178.Geen tijding, goede tijding便りの無いのは良い便り*
179.Geen woorden maar daden不言実行*
180.Geheim van een weet God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen三人知れば世界中*
181.Geld als water uitgeven湯水の如く金を使う*
182.Geld doet alle deuren open地獄の沙汰も金次第*
183.Geld in een bodemloze put storten盗人に追い銭*
184.Geld maakt geld金が金を生む*
185.Gelijk geaard, gelijk gepaard牛は牛づれ、馬は馬づれ*
186.Gelijk mint zijn gelijk同じ穴の貉*
187.Gelijk mint zijn gelijk牛は牛づれ、馬は馬づれ*
188.Geluk bij een ongeluk不幸中の幸い*
189.Gestolen goed gedijd niet悪銭身につかず*
190.Gods molens malen langzaam (maar zeker)天網恢恢疎にして漏らさず*
191.Goede wijn behoeft geen krans桃李もの言わざれど自ら蹊を成す*
192.Goedkoop is duurkoop安かろう、悪かろう*
193.Goedkoop is duurkoop安物買いの銭失い*
194.Grote belovers, slechte betalers安請け合いの早忘れ*
195.Haast je langzaam急がば廻れ*
196.Haastige spoed is zelden goed急いては事を仕損ずる*
197.Haastige spoed is zelden goed急いては事を仕損ずる*
198.Heden groot, morgen dood槿花一朝の夢*
199.Heden rood, morgen dood明日に紅顔あって、夕に白骨となる*
200.Heden vol weerde, morgen in de eerde槿花一朝の夢*
201.Heeft de duivel 't paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog庇を貸して母屋を取られる*
202.Het beestje bij de naam noemen歯に衣きせぬ*
203.Het domste hoofd krijgt het beste kussen愚か者に福あり*
204.Het einde kroont het werk終りが大事*
205.Het ene mes houdt het andere in de schede治に居て、乱を忘れず*
206.Het ene woord haalt het andere uit売り言葉に買い言葉*
207.Het Geloof kan bergen verplaatsen愚考山を移す*
208.Het geluk komt in de slaap果報は寝て待て*
209.Het getij gaat zijn keer, het past op prins noch heer歳月人を待たず*
210.Het grootste praatje (nieuws/mirakel) duurt maar drie dagen人の噂も七十五日*
211.Het hemd is nader dan de rok身ほど可愛い物は無い*
212.Het is al hooi, al was 't nog zo mooi麒麟も衰うれば、駑馬これに先だつ*
213.Het is in 't huis een groot verdriet, als het hennetje kraait en het haantje niet雌鳥歌えば家滅ぶ*
214.Het is makkelijker gezegd dan gedaan言うは易く行うは難し*
215.Het is niet al goud wat er blinkt光るもの必ずしも金ならず*
216.Het is om het even五十歩百歩*
217.Het oog van de meester maakt het paard vet主人の目は馬を太く成る
218.Het paard voor de wagen spannen本末転倒*
219.Het penningske der weduwe (Marcus 12:42)貧者の一燈*
220.het vijfde rad/wiel aan de wagen三人旅の一人乞食*
221.Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus呉越同舟*
222.Het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengt楽あれば、苦あり*
223.Hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus坊主の不信心*
224.Hoe grotere ezel, hoe groter geluk愚か者に副あり*
225.Hoe meer men heeft, des te meer men wil隴を得て蜀を望む*
226.Hoe ouder, hoe gekker頭禿げても浮気はやまぬ*
227.Hoge bomen vangen veel wind高木、風にねたまる*
228.Holle vaten klinken het hardst浅瀬に仇浪*
229.Honden zijn thuis het stoutst内弁慶の外鼠*
230.Honger is de beste kok空き腹に不味い物なし*
231.Honger jaagt de wolven uit het bos飢えたる犬は棒を怖れず*
232.Hoogmoed komt ten val (voor de val)驕る者久しからず*
233.Huwelijken worden in de hemel gesloten縁は異なもの*
234.Ieder kwartier heeft zijn manier所変われば品変わる*
235.Ieder kwartier heeft zijn manier郷に入いては、郷に従え*
236.Ieder moet zijn eigen stoep vegen己の頭の蠅を追え*
237.Ieder raadsman prijst zijn eigen raad aan自画自賛*
238.Iedere zot prijst zijn eigen kot我が仏尊し*
239.Iemand iets in de schoenen schuiven濡れ衣を着せる*
240.Iemand volgen als een schaduw影の形に添うが如し*
241.Iemands oogappel(ooilam) zijn掌中の珠*
242.Iets met een korrel zout nemen話半分*
243.Ijver zonder verstand, schade voor de hand虻蜂取らず*
244.Ik denk dus ik besta我思う故に我在り*
245.In de nood eet de duivel vliegen飢えたる者は食を選ばず*
246.In de nood leert men zijn vrienden kennenまさかの時の友こそ真の友*
247.In de zevende hemel zijn有頂天*
248.In het land der blinden is eenoog koning鳥なき里の蝙蝠*
249.In rook opgaan龍頭蛇尾*
250.In troebel water is het goed vissen火事場泥棒*
251.Jaren leren meer dan boeken亀の甲より年の功*
252.Je als een vis in het water voelen水を得た魚のよう*
253.Je hebt een dief nodig om een dief te vangen毒を以って、毒を制す*
254.Je hebt mensen en potloden目明き千人、盲千人*
255.kaart, keurs en kan bederven menig man飲む、打つ、買う*
256.Kinderen en gekken zeggen de waarheid馬鹿と子供は正直*
257.Klein maar fijn山椒は小粒でもピリリと辛い*
258.Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen子は三界の首枷*
259.Kleren maken de man馬子にも衣裳*
260.Kort beraad, lang berouw楽は一日、苦は一年*
261.Kreupel wil altijd voordansen盲蛇に怖じず*
262.Krokodillentranen huilen空涙を流す*
263.Lange haren, kort verstand女の知恵は鼻の先*
264.Lange kleren, korte zinnen女の知恵は鼻の先*
265.Lege handen, lege tanden働かざるものは食うべからず*
266.Liefde is blind恋は盲目*
267.Luchtkastelen bouwen絵に画いた餅*
268.Makkelijker gezegd dan gedaan言うわけ易く、行うは難し*
269.Men hoort van ver dat de winter koud is悪事千里を走る*
270.Men is maar eenmaal jong若い時は二度来ない*
271.Men is nooit te oud om te leren六十の手習い*
272.Men kan niet op twee plekken tegelijkertijd zijn心は二つ、身は一つ*
273.Men kent de monnik niet aan zijn pij衣ばかりで和尚はできぬ*
274.Men krijgt altijd loon naar werken身から出た錆
275.Men leeft maar een keer嫌な事もこれでお終い*
276.Men leeft maar eenmaal思い立ったが吉日*
277.Men moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is捕らぬ狸の皮算用*
278.Men moet een boom buigen als hij jong is矯めるなら若木のうち*
279.Men moet een gegeven paard niet in de bek zien貰い物に苦情*
280.Men moet geen oude koeien uit de sloot halen過ぎた事は水に流せ*
281.men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こす*
282.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
283.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
284.Men moet het ijzer smeden als het heet is得手に帆を上げる*
285.Men moet het ijzer smeden als het heet is鉄は熱いうちに打て*
286.Men moet slapende honden niet wakker maken触らぬ神に祟なし*
287.Men moet vossen met vossen vangen毒を以って、毒を制す*
288.Men vindt geen molenaar of hij at gestolen koren我田引水*
289.Met een kanon op een mug schieten鶏を割くに焉ぞ牛刀を用いん*
290.Met vallen en opstaan leert men lopen七転び八起き*
291.Met vallen en opstaan leert men lopen失敗は成功の基*
292.Mijn hart is gebroken断腸の思い*
293.Misdaad loont niet犯罪は引き合わないものだ*
294.Mooi van buiten, rot van binnen巧言令色、鮮し仁*
295.Moren wast men niet三つ子の魂百まで*
296.Na regen komt zonneschijn苦あれば楽あり*
297.Na regen komt zonneschijn雨が降って地固まる*
298.Niemand gaat mank aan andermans zeer人の病は三年でも辛抱する*
299.Niemand is profeet in zijn eigen land預言者郷里に容れられず*
300.Niemand wordt meester geboren学問に王道なし*
301.Niemand wordt meester geboren学問に近道なし*
302.Niemand wordt meester geboren生れ乍らの長老なし*
303.Nieuwe bezems vegen schoon今参り二十日*
304.Nieuwe knechten werken wel今参り二十日*
305.Nood breekt wet窮すれば濫す*
306.Noodt geen gasten op het geitje, eer de geit geworpen heeft捕らぬ狸の皮算用*
307.Oefening baart kunst習うより慣れよ*
308.Oefening maakt de meester習うより慣れよ*
309.Olie op het vuur gooien火に油を注ぐ*
310.Ondanks studie dom blijven論語読みの論語知らず*
311.Onder de toren wonen de grootste geuzen坊主の不信心*
312.Onkruid vergaat niet憎まれ子、世に憚る*
313.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)棒を以って棒に報いる*
314.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)目には目を、歯には歯を*
315.Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel嘘は一時*
316.Ook het beste paard vergallopeerd zich weleens猿も木から落ちる*
317.Op dezelfde gofllengte zitten以心伝心*
318.Op een oude fiets moet je het leren酒は古酒、女は年増*
319.Op elk potje past een deksel似た者夫婦*
320.Op elk potje past wel een dekseltje破鍋に綴じ蓋*
321.Op hete kolen zitten針の筵に座る*
322.Oude liefde roest niet焼棒杭に火がつき易い*
323.Oudewijvenzomer小春日和*
324.Over smaak valt niet te twisten蓼食う虫も好きずき*
325.Parels voor de zwijnen werpen猫に小判*
326.Parels voor de zwijnen werpen豚に真珠*
327.Pluk de dag思い立ったが吉日*
328.Praatjes vullen geen gaatjes挨拶より円札*
329.Praatjes vullen geen gaatjes花より団子*
330.Problemen onder het vloerkleed schuiven (uitdrukking)臭い物に蓋*
331.Raad naar daad komt te laat後の祭*
332.Rome is niet in één dag gebouwdローマは一日にして成らず*
333.Ruwe bolster blanke pit鳶が鷹を生む*
334.Schijn bedriegt人は見かけによらぬもの*
335.Schoenmaker blijf bij je leest鍛冶は鍛冶屋*
336.Slechte omgang bederft goede zeden (1Kor 15:33)朱に交われば赤く成る*
337.Soort zoekt soort類を以って集まる*
338.Spijt als haren op je hoofd hebben臍を噛む*
339.Spreken is zilver, zwijgen is goud雄弁は銀、沈黙は金*
340.Stilte voor de Storm嵐の前の静けさ*
341.Storm in een glas water蝸牛角上の争い*
342.Struisvogel politiek bedrijven頭隠して、尻隠さず*
343.Tegen de dood is geen kruid gewassen不老不死の薬は無い*
344.Tegen de dood is geen schild不老不死の薬は無い*
345.Tegen dovemansoren praten馬耳東風*
346.Tegen een muur praten暖簾に腕押し*
347.Tegen een muur praten馬の耳に念仏*
348.Tegen onverstand is geen kruid gewassen馬鹿と坊主には勝てぬ*
349.Tegen onverstand is geen kruit gewassen馬鹿につける薬は無い*
350.Tegen windmolens vechten一人相撲を取る*
351.Tijd is geld時は金なり*
352.Tot de dood jullie scheidt偕老同穴*
353.Twaalf ambachten, dertien ongelukken多芸は無芸*
354.Twee handen op één buik同じ穴の狢*
355.Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren両雄並び立たず*
356.Twee honden vechten om een been, en de derde loopt ermee heen漁夫の利*
357.Twee meesters onder hetzelfde dak geeft altijd moeite en ongemak船頭多くして船山に登る*
358.Twee naakten kunnen elkaar niet kleden一盲衆を引く*
359.Twee vliegen in een klap一石二鳥*
360.Twee weten er altijd meer dan een三人寄れば文殊の知恵*
361.Tweemaal geschoten is altijd mis虻蜂取らず*
362.Uilen vliegen met uilen牛は牛づれ、馬は馬づれ*
363.Uit andermans leer is 't goed riemen snijden 人の褌で相撲をとる*
364.Uit het oog, uit het hart去る者は日々に疎し*
365.Van de doden niets dan goeds死屍に鞭打つ*
366.Van de nood een deugd maken必要は発明の母*
367.Van een mug een olifant maken針小棒大*
368.Van niets komt niets蒔かぬ種は生えぬ*
369.Veel koks verzouten de brij船頭多くして船山に登る*
370.Veel sleutels verwarren het slot両雄並び立たず*
371.Vele handen maken licht werk仕事は多勢*
372.Verloren tijd komt nooit weerom盛年重ねて来たらず*
373.Volle korenaren hangen 't laagst実る稲穂は頭垂れる*
374.Voor niets gaat de zon op人は霞を食っては、生きてゆけぬ*
375.Voorkomen is beter dan genezen備えあれば患なし*
376.Voorkomen is beter dan genezen転ばぬ先の杖*
377.Vox Populi, Vox Dei天に口なし、人をもって言わしむ*
378.Vroeg rijp, vroeg rot十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人*
379.Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezond en groot gemak早寝、早起き、病知らず*
380.Vrouwenlist gaat boven alle list犯罪の陰に女あり*
381.Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven toe同じ穴の貉*
382.Waar een wil is, is een weg意思あるところに道あり*
383.Waar een wil is, is een weg精神一到何事か成らざらん*
384.Waar rook is, is vuur火の無い所に煙は立たぬ*
385.Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt (Mattheus 7:3)人の一寸、我が一尺*
386.Wanneer de put droog is, weet men wat het water kostなくてぞ人は恋しかりける*
387.Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet己の欲せざる所を人に施す勿れ*
388.Wat is de wereld toch klein世間は広いようで狭い*
389.Wat men zaait zal men ook maaien (oogsten)身から出た錆*
390.Wat niet weet dat niet deert知らぬは仏*
391.Wat niet weet, dat niet deert見ぬ事清し*
392.Water naar de zee dragen屋上屋を架す*
393.Water naar de zee dragen糠に釘*
394.Water naar de zee dragen蛇足*
395.Water naar de zee dragen豆腐に鎹*
396.Wie 's Heren recht betracht vindt in de wereld droefenis, maar God, die zijn verlosser is, blijft op zijn heil bedacht (Ps 35)正直者が馬鹿を見る*
397.Wie A zegt moet ook B zeggen乗りかかった船*
398.Wie aan boord is, moet meevaren乗りかかった船*
399.Wie de dochter trouwen wil, moet de moeder vrijen将を射んとせば、まず馬を射よ*
400.Wie de schoen past trekke hem aan靴の合う人は靴を履く
401.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog備えあれば患いなし*
402.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog治に居て、乱を忘れず*
403.Wie een kuil graaft voor een ander valt er dikwijls zelf in人を呪わば、穴二つ*
404.Wie goed doet, goed ontmoet情けは人の為ならず*
405.Wie het eerst komt het eerst maalt早い者勝ち*
406.Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt.出る杭は打たれる*
407.Wie honing wil eten moet lijden dat de bijen hem steken河豚は食いたし、命は惜しし*
408.Wie liegt, bedriegt嘘つきは泥棒の始まり*
409.Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand聞けば、聞き腹*
410.Wie niet waagt, die niet wint虎穴に入らずんば虎児を得ず*
411.Wie niet waagt, die niet wint身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ*
412.Wie niet werkt, zal ook niet eten働かざるものは食うべからず*
413.Wie op twee stoelen tegelijk wil zitten, komt op de grond terecht二兎を追う者は一兎をも得ず*
414.Wie scheep is, moet varen乗りかかった船*
415.Wie twee hazen jaagt, vangt er geen enkele二兎を追う者は一兎をも得ず*
416.Wie veel ambachten doet, doet zelden een goed多芸は無芸*
417.Wie wil luisteren aan deuren, moet het dikwijls diep betreuren聞けば、聞き腹*
418.Wie wind zaait zal storm oogsten因果応報*
419.Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten弱き者は夫に取られる*
420.Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt出る杭は打たれる*
421.Wie zijn kinderen liefheeft, die kastijdt ze可愛い子には旅させよ*
422.Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst (Mt 11:17)笛吹けども汝等踊らず*
423.Wolven verslinden elkaar niet盗人にも仁義*
424.Zaken zijn zaken.商売は商売*
425.Zeker is (maar) zeker念には念を入れよ*
426.Zich op glad ijs begeven薄氷を履むが如し*
427.Zien is geloven百聞一見に如かず*
428.Zijn leven hangt aan een zijden draad風前の灯*
429.Zijn ware gezicht laten zien馬脚を露わす*
430.Zo glad als een aal zijn瓢箪で鯰を押える*
431.Zo potje, zo dekseltje蛙の子は蛙*
432.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
433.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
434.Zo vader, zo zoon蛙の子は蛙*
435.Zo vader, zo zoon親が親なら子も子*
436.Zo verschillend als dag en nacht月と鼈*
437.Zo verschillend als dag en nacht雲泥の差*
438.Zonder strijd geen overwinning苦は楽の種*
439.Zorgen zijn voor de dag van morgen明日は明日の風が吹く*
440.Zout in wonden strooien傷口に塩*
441.Zoveel hoofden, zoveel zinnen十人十色*
442.Zoveel hoofden, zoveel zinnen同床異夢*
443.’t Ene ongeluk roept het andere泣き面に蜂*