All Dutch proverbs

#DutchJapanese*
1.'s Lands wijs, 's Lands eer所変われば品変わる*
2.'s Lands wijs, 's lands eer郷に入りては、郷に従え*
3.'t is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuilt立つ鳥後を濁さず*
4.Aan alle goede dingen komt een eindeすべて良いことには終わりがある
5.Aan een goed visser ontglipt wel eens een aal弘法にも筆の誤り*
6.Aan een goed visser ontglipt weleens een aal弘法も筆の誤り*
7.Aan het vele lachen kent men de dwaas馬鹿の高笑い*
8.Achilleshiel弁慶の泣き所*
9.Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding猿に烏帽子*
10.Alle baatjes helpen塵も積もれば山と成る*
11.Alle beetjes helpen塵も積もれば山と成る*
12.alle goede dingen bestaan in drieen三度目の正直*
13.Alle schepen achter zich verbranden背水の陣*
14.Allemans vriend is niemands vriend八方美人は美人でない*
15.Alles en iedereen猫も杓子も*
16.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば、一害あり*
17.Alles heeft zijn voor en tegens一利あれば一害あり*
18.Alles is beter dan niets有るは無いに勝る*
19.Alles op zijn tijd物にわ時節*
20.Alles op zijn tijd鬼も十八、番茶も出花*
21.Als de kat van huis is dansen de muizen鬼の居ぬ間に洗濯*
22.Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee破鍋に綴じ蓋*
23.Als een blinde de blinde leidt, dan vallen ze beiden in de gracht一盲衆を引く*
24.Als een donderslag bij heldere hemel晴天の霹靂*
25.Als een kaartenhuis ineen storten累卵の危き*
26.Als een lam ter slachtbank geleid worden屠所の羊*
27.Als een vis op het droge岡に上がった河童*
28.Als een vlag op een modderschuit掃き溜めに鶴*
29.Als het kalf verdronken is dempt men de put盗人を見て縄を綯う*
30.als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele handおんぶすれば、次はだっこ*
31.Als je van de duivel spreekt, rammelen zijn benen噂をすれば影*
32.Als je van de duivel spreekt, trap je hem op zijn staart噂をすれば影*
33.Als man en vrouw kijven, moet men op een afstand blijven夫婦喧嘩は犬も食わぬ*
34.Als twee druppels water瓜二つ*
35.Als warme broodjes verkopen羽根が生えたように売れる*
36.Andere tijden andere zeden時移り、俗易る*
37.Andermans schotels zijn altijd vet隣の花は赤い*
38.Antwoord een zot naar zijn dwaasheid (Spr 26:5)人を見て法を説け*
39.Armoede zoekt list貧すれば鈍する*
40.Baat het niet dan schaadt het nietやってないよりやった方がましだ*
41.Belofte maakt schuld約束は約束*
42.Beloofd is beloofd約束は約束*
43.Beloven en houden past jongen en ouden約束は約束*
44.Beter een blind paard dan een lege halster枯れ木も山の賑わい*
45.Beter een goede buur dan een verre vriend遠くの親戚より近くの他人*
46.Beter een half brood dan geen枯れ木も山の賑わい*
47.Beter een half ei dan een lege dop枯れ木も山の賑わい*
48.Beter een levende hond dan een dode leeuw死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
49.Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht先の雁より手前の雀*
50.Beter laat dan nooit遅くとも、しないより増しである*
51.Beter te buigen dan te barsten柳に雪折れなし*
52.Bij gebrek aan volk wordt een snijder kerkvoogd鳥なき里の蝙蝠*
53.Bitter in de mond maakt het hart gezond良薬口に苦し*
54.Blijven doet beklijven転がる石には苔は生えぬ*
55.Bloed kruipt waar het niet gaan kan他人より身内*
56.Bloed kruipt waar het niet gaan kan血は水よりも濃し*
57.Bloed zoekt bloed他人より身内*
58.Carpe Diem思い立ったが吉日*
59.Daat gaat het ene oor in en het andere uit右の耳から左の耳*
60.Daden zijn krachtiger als woorden論より証拠*
61.Dat is een druppel op een gloeiende plaat焼石に水*
62.Dat is een Sisyphusarbeid骨折り損の草臥儲け*
63.Dat is mosterd na de maaltijd十日に菊、六日の菖蒲*
64.Dat is noch vlees, noch vis海の物とも、山の物ともつかぬ*
65.De aanhouder wint石の上にも三年*
66.De barmhartige Samaritaan地獄で仏に逢ったよう*
67.De berg heeft een muis gebaard大山鳴動鼠一匹*
68.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法にも筆の誤り*
69.De beste breister laat weleens een steek vallen弘法も筆の誤り*
70.De derde streng maakt (houdt) de kabel三度目の正直*
71.De dief en de leugenaar wonen onder een dak嘘つきは泥棒の始まり*
72.De domste boeren hebben de dikste aardappelen愚か者に福あり*
73.De dood kent geen almanak老小不定*
74.De dood komt als een dief in de nacht老小不定*
75.De duivel is niet zo zwart als men hem schildert鬼の中にも仏が居る*
76.De een traag de ander graag人を見て法を説け*
77.De ekster wil zingen tegen de nachtegaal盲蛇に怖じず*
78.De ene ezel vrijt de andere同じ穴の貉*
79.De ene slaat de nagel in de wand, de andere hangt er zijn hoed aan犬骨折って鷹の餌食*
80.De ene stamelaar verstaat de andere wel蛇の道は蛇*
81.De geschiedenis herhaalt zich歴史は繰り返す*
82.De gestadige drup holt de steen点滴石を穿つ*
83.De gestadige drup holt de steen雨垂れ石を穿つ*
84.De grote vissen eten de kleine弱肉強食*
85.De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop内弁慶の外鼠*
86.De Improvisatie出たとこ勝負*
87.De jonge raven zijn als de ouden gebekt子供の喧嘩に親が出る*
88.De kat de bel aanbinden猫の首に鈴をつける*
89.De kat uit de boom kijken人見知りをする*
90.De kruik gaat zolang te water tot zij berst飛んで火にいる夏の虫*
91.De laatste druppel doet de emmer overlopen堪忍袋の緒が切れる*
92.De laatsten zullen de eersten zijn後の雁が先に成る*
93.De liefde bedekt alle dingen痘痕も靨*
94.De mens is niet van steen人、木石に非ず*
95.De mond is de bron van ellende口は災いの元*
96.De morgenstond heeft goud in de mond早起きは三文の徳*
97.De mug vliegt net zolang om de kaars, dat hij zijn vleugels zengt飛んで火に入る夏の虫*
98.De muren hebben oren壁に耳あり障子に目あり*
99.De ogen zijn de spiegels der ziel目は心の鏡*
100.De pastoor zegent zich zelf het eerst身ほど可愛い物は無い*
101.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet猿の尻笑い*
102.De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet目糞鼻糞を笑う*
103.De puntjes op de i's zetten画竜点睛*
104.De stem des volks声なき声を聞く*
105.De tijd heeft vleugels en geen teugels光陰矢の如し*
106.De tijd zal het leren井戸の中の独言も三年たてば知れる*
107.De twistappel争いの種*
108.De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden (Jr 31:29)親の因果が子に報い*
109.De wijste geeft toe負けるが勝ち*
110.Deugd alleen maakt ware adelみめより心*
111.Dode honden bijten niet死人に口なし*
112.Dokter, genees uzelf (Lucas 4-23)医者の不養生*
113.Door ondervinding wordt men wijs亀の甲より年の功*
114.Door vragen wordt men wijs聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥*
115.Driemaal is scheepsrecht三度目の正直*
116.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
117.Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden目は口ほどにものを言う*
118.Een blinde kip vindt ook wel een graankorrel犬も歩けば棒に当たる*
119.Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat禍も三年立てば用に立つ*
120.Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast溺れる者は藁をも掴む*
121.Een fout maken is menselijk弘法にも筆の誤り*
122.Een gebroken hart hebben断腸の思い*
123.een geloof kan bergen verzetten念力岩を通す*
124.Een goed begin is het halve werk始め半分*
125.Een goed luisteraar heeft maar een half woord nodig一を聞いて、十を知る*
126.Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan (Mat. 7/18)瓜の蔓に茄子はならぬ*
127.Een huis op (drijf)zand bouwen砂上に楼閣を築く*
128.Een huis zonder kinderen is als een kerk zonder orgel子を持って知る親の恩*
129.Een kat heeft negen levens猫には九生*
130.Een leugen om eigen bestwil嘘も方便*
131.Een levende ezel is beter dan een dode professor死にたる人は生ける鼠にだに及かず*
132.Een machtig man als dekmantel gebruiken om er zelf beter van te worden虎の威をかる狐*
133.Een man een man, een woord een woord男子の一言、金鉄の如し*
134.Een mens kan niet leven van brood alleen人はパンのみにて生くるものに非ず*
135.Een onderrok trekt meer dan twee paarden女の髪の毛には大象も繋がる*
136.Een ongeluk komt zelden alleen一難去って、また一難*
137.Een ongeluk komt zelden alleen泣き面に蜂*
138.een ongeluk komt zelden/nooit alleen二度ある事は三度ある*
139.Een oude vos (rot)海に千年、山に千年*
140.Een oude vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen柳の下に何時も泥鰌はおらぬ*
141.Een volle maag studeert niet graag腹の皮が張れば、目の皮がたるむ*
142.Een vrouw is duizend mannen te erg犯罪の陰に女あり*
143.Een vrouwenhaar trekt meer dan een kabeltouw (marszeil)女の髪の毛には、大象も繋がる*
144.Een wandelende encyclopedie生き字引き*
145.Een wolf in schaapskleren外面似菩薩、内心如夜叉*
146.Een wolf in schaapskleren猫を被る*
147.Een zwaluw maakt nog geen lente燕一羽で春にはならぬ*
148.Eerste gewin is kattengespin始めの勝ちは糞勝ち*
149.Eigen lof stinkt手前味噌*
150.Eigen lof, ijdel stof手前味噌*
151.Eind goed al goed最後がよこれば全て良し*
152.Elk heeft in zijn eigen tuin genoeg te wieden己の頭の蠅を追う*
153.Elk meent zijn uil een valk te zijn我が仏尊し*
154.Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijf)一利あれば一害あり*
155.Er bestaat geen regel zonder uitzondering例外のない規則はない*
156.Er is geen beter vermaak dan leedvermaak隣の貧乏、鴨の味*
157.Er is geen dag zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat禍も三年立てば用に立つ*
158.Er is geen roos zonder doorn薔薇に棘あり*
159.Er kunnen geen twee grote kapiteins op een schip zijn両雄並び立たず*
160.Ervaring is de beste leermeester(es)亀の甲より年の功*
161.Eten als een varken牛飲馬食*
162.Gasten en vis blijven maar drie dagen fris長居は無用*
163.Gebraden duiven vliegen niemand in de mond棚から牡丹餅*
164.Gebrekkigheid, uw naam is vrouw弱き者よ、汝の名は女成り*
165.Gedane zaken nemen geen keer覆水盆に返らず*
166.Gedeeld geheim, verloren geheim三人知れば世界中*
167.Geen nieuws, goed nieuws便りの無いのは良い便り*
168.Geen praatje zo groot, of het bloedt in acht dagen dood人の噂も七十五日*
169.Geen profeet is in zijn eigen land geeerd預言者郷里に容れられず*
170.Geen slapende honden wakker maken寝た子を起こす*
171.Geen tijding, goede tijding便りの無いのは良い便り*
172.Geen woorden maar daden不言実行*
173.Geheim van een weet God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen三人知れば世界中*
174.Geld als water uitgeven湯水の如く金を使う*
175.Geld doet alle deuren open地獄の沙汰も金次第*
176.Geld maakt geld金が金を生む*
177.Gelijk geaard, gelijk gepaard牛は牛づれ、馬は馬づれ*
178.Gelijk mint zijn gelijk同じ穴の貉*
179.Gelijk mint zijn gelijk牛は牛づれ、馬は馬づれ*
180.Geluk bij een ongeluk不幸中の幸い*
181.Gestolen goed gedijd niet悪銭身につかず*
182.Gods molens malen langzaam (maar zeker)天網恢恢疎にして漏らさず*
183.Goede wijn behoeft geen krans桃李もの言わざれど自ら蹊を成す*
184.Goedkoop is duurkoop安かろう、悪かろう*
185.Goedkoop is duurkoop安物買いの銭失い*
186.Grote belovers, slechte betalers安請け合いの早忘れ*
187.Haast je langzaam急がば廻れ*
188.Haastige spoed is zelden goed急いては事を仕損ずる*
189.Haastige spoed is zelden goed急いては事を仕損ずる*
190.Heden groot, morgen dood槿花一朝の夢*
191.Heden rood, morgen dood明日に紅顔あって、夕に白骨となる*
192.Heden vol weerde, morgen in de eerde槿花一朝の夢*
193.Heeft de duivel 't paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog庇を貸して母屋を取られる*
194.Het beestje bij de naam noemen歯に衣きせぬ*
195.Het domste hoofd krijgt het beste kussen愚か者に福あり*
196.Het einde kroont het werk終りが大事*
197.Het ene mes houdt het andere in de schede治に居て、乱を忘れず*
198.Het ene woord haalt het andere uit売り言葉に買い言葉*
199.Het Geloof kan bergen verplaatsen愚考山を移す*
200.Het geluk komt in de slaap果報は寝て待て*
201.Het getij gaat zijn keer, het past op prins noch heer歳月人を待たず*
202.Het grootste praatje (nieuws/mirakel) duurt maar drie dagen人の噂も七十五日*
203.Het hemd is nader dan de rok身ほど可愛い物は無い*
204.Het is al hooi, al was 't nog zo mooi麒麟も衰うれば、駑馬これに先だつ*
205.Het is in 't huis een groot verdriet, als het hennetje kraait en het haantje niet雌鳥歌えば家滅ぶ*
206.Het is makkelijker gezegd dan gedaan言うは易く行うは難し*
207.Het is niet al goud wat er blinkt光るもの必ずしも金ならず*
208.Het is om het even五十歩百歩*
209.Het oog van de meester maakt het paard vet主人の目は馬を太く成る
210.Het paard voor de wagen spannen本末転倒*
211.Het penningske der weduwe (Marcus 12:42)貧者の一燈*
212.het vijfde rad/wiel aan de wagen三人旅の一人乞食*
213.Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus呉越同舟*
214.Het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengt楽あれば、苦あり*
215.Hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus坊主の不信心*
216.Hoe grotere ezel, hoe groter geluk愚か者に副あり*
217.Hoe meer men heeft, des te meer men wil隴を得て蜀を望む*
218.Hoe ouder, hoe gekker頭禿げても浮気はやまぬ*
219.Hoge bomen vangen veel wind高木、風にねたまる*
220.Holle vaten klinken het hardst浅瀬に仇浪*
221.Honden zijn thuis het stoutst内弁慶の外鼠*
222.Honger is de beste kok空き腹に不味い物なし*
223.Honger jaagt de wolven uit het bos飢えたる犬は棒を怖れず*
224.Hoogmoed komt ten val (voor de val)驕る者久しからず*
225.Huwelijken worden in de hemel gesloten縁は異なもの*
226.Ieder kwartier heeft zijn manier所変われば品変わる*
227.Ieder kwartier heeft zijn manier郷に入いては、郷に従え*
228.Ieder moet zijn eigen stoep vegen己の頭の蠅を追え*
229.Ieder raadsman prijst zijn eigen raad aan自画自賛*
230.Iedere zot prijst zijn eigen kot我が仏尊し*
231.Iemand volgen als een schaduw影の形に添うが如し*
232.Iets met een korrel zout nemen話半分*
233.Ijver zonder verstand, schade voor de hand虻蜂取らず*
234.Ik denk dus ik besta我思う故に我在り*
235.In de nood eet de duivel vliegen飢えたる者は食を選ばず*
236.In de nood leert men zijn vrienden kennenまさかの時の友こそ真の友*
237.In de zevende hemel zijn有頂天*
238.In het land der blinden is eenoog koning鳥なき里の蝙蝠*
239.In rook opgaan龍頭蛇尾*
240.In troebel water is het goed vissen火事場泥棒*
241.Jaren leren meer dan boeken亀の甲より年の功*
242.Je als een vis in het water voelen水を得た魚のよう*
243.Je hebt een dief nodig om een dief te vangen毒を以って、毒を制す*
244.Je hebt mensen en potloden目明き千人、盲千人*
245.Kinderen en gekken zeggen de waarheid馬鹿と子供は正直*
246.Klein maar fijn山椒は小粒でもピリリと辛い*
247.Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen子は三界の首枷*
248.Kleren maken de man馬子にも衣裳*
249.Kort beraad, lang berouw楽は一日、苦は一年*
250.Kreupel wil altijd voordansen盲蛇に怖じず*
251.Krokodillentranen huilen空涙を流す*
252.Lange haren, kort verstand女の知恵は鼻の先*
253.Lange kleren, korte zinnen女の知恵は鼻の先*
254.Lege handen, lege tanden働かざるものは食うべからず*
255.Liefde is blind恋は盲目*
256.Luchtkastelen bouwen絵に画いた餅*
257.Makkelijker gezegd dan gedaan言うわけ易く、行うは難し*
258.Men hoort van ver dat de winter koud is悪事千里を走る*
259.Men is maar eenmaal jong若い時は二度来ない*
260.Men is nooit te oud om te leren六十の手習い*
261.Men kan niet op twee plekken tegelijkertijd zijn心は二つ、身は一つ*
262.Men kent de monnik niet aan zijn pij衣ばかりで和尚はできぬ*
263.Men krijgt altijd loon naar werken身から出た錆
264.Men leeft maar een keer嫌な事もこれでお終い*
265.Men leeft maar eenmaal思い立ったが吉日*
266.Men moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is捕らぬ狸の皮算用*
267.Men moet een boom buigen als hij jong is矯めるなら若木のうち*
268.Men moet een gegeven paard niet in de bek zien貰い物に苦情*
269.Men moet geen oude koeien uit de sloot halen過ぎた事は水に流せ*
270.men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こす*
271.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
272.Men moet geen slapende honden wakker maken寝た子を起こすな*
273.Men moet het ijzer smeden als het heet is得手に帆を上げる*
274.Men moet het ijzer smeden als het heet is鉄は熱いうちに打て*
275.Men moet slapende honden niet wakker maken触らぬ神に祟なし*
276.Men moet vossen met vossen vangen毒を以って、毒を制す*
277.Men vindt geen molenaar of hij at gestolen koren我田引水*
278.Met een kanon op een mug schieten鶏を割くに焉ぞ牛刀を用いん*
279.Met vallen en opstaan leert men lopen七転び八起き*
280.Met vallen en opstaan leert men lopen失敗は成功の基*
281.Mijn hart is gebroken断腸の思い*
282.Misdaad loont niet犯罪は引き合わないものだ*
283.Mooi van buiten, rot van binnen巧言令色、鮮し仁*
284.Moren wast men niet三つ子の魂百まで*
285.Na regen komt zonneschijn苦あれば楽あり*
286.Na regen komt zonneschijn雨が降って地固まる*
287.Niemand gaat mank aan andermans zeer人の病は三年でも辛抱する*
288.Niemand is profeet in zijn eigen land預言者郷里に容れられず*
289.Niemand wordt meester geboren学問に王道なし*
290.Niemand wordt meester geboren学問に近道なし*
291.Niemand wordt meester geboren生れ乍らの長老なし*
292.Nieuwe bezems vegen schoon今参り二十日*
293.Nieuwe knechten werken wel今参り二十日*
294.Nood breekt wet窮すれば濫す*
295.Noodt geen gasten op het geitje, eer de geit geworpen heeft捕らぬ狸の皮算用*
296.Oefening baart kunst習うより慣れよ*
297.Oefening maakt de meester習うより慣れよ*
298.Olie op het vuur gooien火に油を注ぐ*
299.Ondanks studie dom blijven論語読みの論語知らず*
300.Onder de toren wonen de grootste geuzen坊主の不信心*
301.Onkruid vergaat niet憎まれ子、世に憚る*
302.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)棒を以って棒に報いる*
303.Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)目には目を、歯には歯を*
304.Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel嘘は一時*
305.Ook het beste paard vergallopeerd zich weleens猿も木から落ちる*
306.Op dezelfde gofllengte zitten以心伝心*
307.Op een oude fiets moet je het leren酒は古酒、女は年増*
308.Op elk potje past wel een dekseltje破鍋に綴じ蓋*
309.Op hete kolen zitten針の筵に座る*
310.Oude liefde roest niet焼棒杭に火がつき易い*
311.Oudewijvenzomer小春日和*
312.Over smaak valt niet te twisten蓼食う虫も好きずき*
313.Parels voor de zwijnen werpen猫に小判*
314.Parels voor de zwijnen werpen豚に真珠*
315.Pluk de dag思い立ったが吉日*
316.Praatjes vullen geen gaatjes挨拶より円札*
317.Praatjes vullen geen gaatjes花より団子*
318.Problemen onder het vloerkleed schuiven (uitdrukking)臭い物に蓋*
319.Raad naar daad komt te laat後の祭*
320.Rome is niet in één dag gebouwdローマは一日にして成らず*
321.Ruwe bolster blanke pit鳶が鷹を生む*
322.Schijn bedriegt人は見かけによらぬもの*
323.Schoenmaker blijf bij je leest鍛冶は鍛冶屋*
324.Slechte omgang bederft goede zeden (1Kor 15:33)朱に交われば赤く成る*
325.Soort zoekt soort類を以って集まる*
326.Spijt als haren op je hoofd hebben臍を噛む*
327.Spreken is zilver, zwijgen is goud雄弁は銀、沈黙は金*
328.Stilte voor de Storm嵐の前の静けさ*
329.Storm in een glas water蝸牛角上の争い*
330.Struisvogel politiek bedrijven頭隠して、尻隠さず*
331.Tegen de dood is geen kruid gewassen不老不死の薬は無い*
332.Tegen de dood is geen schild不老不死の薬は無い*
333.Tegen dovemansoren praten馬耳東風*
334.Tegen een muur praten暖簾に腕押し*
335.Tegen een muur praten馬の耳に念仏*
336.Tegen onverstand is geen kruid gewassen馬鹿と坊主には勝てぬ*
337.Tegen onverstand is geen kruit gewassen馬鹿につける薬は無い*
338.Tegen windmolens vechten一人相撲を取る*
339.Tijd is geld時は金なり*
340.Tot de dood jullie scheidt偕老同穴*
341.Twaalf ambachten, dertien ongelukken多芸は無芸*
342.Twee handen op één buik同じ穴の狢*
343.Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren両雄並び立たず*
344.Twee honden vechten om een been, en de derde loopt ermee heen漁夫の利*
345.Twee meesters onder hetzelfde dak geeft altijd moeite en ongemak船頭多くして船山に登る*
346.Twee naakten kunnen elkaar niet kleden一盲衆を引く*
347.Twee vliegen in een klap一石二鳥*
348.Twee weten er altijd meer dan een三人寄れば文殊の知恵*
349.Tweemaal geschoten is altijd mis虻蜂取らず*
350.Uilen vliegen met uilen牛は牛づれ、馬は馬づれ*
351.Uit andermans leer is 't goed riemen snijden 人の褌で相撲をとる*
352.Uit het oog, uit het hart去る者は日々に疎し*
353.Van de nood een deugd maken必要は発明の母*
354.Van een mug een olifant maken針小棒大*
355.Van niets komt niets蒔かぬ種は生えぬ*
356.Veel koks verzouten de brij船頭多くして船山に登る*
357.Veel sleutels verwarren het slot両雄並び立たず*
358.Vele handen maken licht werk仕事は多勢*
359.Verloren tijd komt nooit weerom盛年重ねて来たらず*
360.Volle korenaren hangen 't laagst実る稲穂は頭垂れる*
361.Voor niets gaat de zon op人は霞を食っては、生きてゆけぬ*
362.Voorkomen is beter dan genezen備えあれば患なし*
363.Voorkomen is beter dan genezen転ばぬ先の杖*
364.Vox Populi, Vox Dei天に口なし、人をもって言わしむ*
365.Vroeg rijp, vroeg rot十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人*
366.Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezond en groot gemak早寝、早起き、病知らず*
367.Vrouwenlist gaat boven alle list犯罪の陰に女あり*
368.Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven toe同じ穴の貉*
369.Waar een wil is, is een weg意思あるところに道あり*
370.Waar een wil is, is een weg精神一到何事か成らざらん*
371.Waar rook is, is vuur火の無い所に煙は立たぬ*
372.Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt (Mattheus 7:3)人の一寸、我が一尺*
373.Wanneer de put droog is, weet men wat het water kostなくてぞ人は恋しかりける*
374.Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet己の欲せざる所を人に施す勿れ*
375.Wat is de wereld toch klein世間は広いようで狭い*
376.Wat men zaait zal men ook maaien (oogsten)身から出た錆*
377.Wat niet weet dat niet deert知らぬは仏*
378.Wat niet weet, dat niet deert見ぬ事清し*
379.Water naar de zee dragen屋上屋を架す*
380.Water naar de zee dragen糠に釘*
381.Water naar de zee dragen蛇足*
382.Water naar de zee dragen豆腐に鎹*
383.Wie 's Heren recht betracht vindt in de wereld droefenis, maar God, die zijn verlosser is, blijft op zijn heil bedacht (Ps 35)正直者が馬鹿を見る*
384.Wie A zegt moet ook B zeggen乗りかかった船*
385.Wie aan boord is, moet meevaren乗りかかった船*
386.Wie de schoen past trekke hem aan靴の合う人は靴を履く
387.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog備えあれば患いなし*
388.Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog治に居て、乱を忘れず*
389.Wie een kuil graaft voor een ander valt er dikwijls zelf in人を呪わば、穴二つ*
390.Wie goed doet, goed ontmoet情けは人の為ならず*
391.Wie het eerst komt het eerst maalt早い者勝ち*
392.Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt.出る杭は打たれる*
393.Wie honing wil eten moet lijden dat de bijen hem steken河豚は食いたし、命は惜しし*
394.Wie liegt, bedriegt嘘つきは泥棒の始まり*
395.Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand聞けば、聞き腹*
396.Wie niet waagt, die niet wint虎穴に入らずんば虎児を得ず*
397.Wie niet waagt, die niet wint身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ*
398.Wie niet werkt, zal ook niet eten働かざるものは食うべからず*
399.Wie op twee stoelen tegelijk wil zitten, komt op de grond terecht二兎を追う者は一兎をも得ず*
400.Wie scheep is, moet varen乗りかかった船*
401.Wie twee hazen jaagt, vangt er geen enkele二兎を追う者は一兎をも得ず*
402.Wie veel ambachten doet, doet zelden een goed多芸は無芸*
403.Wie wil luisteren aan deuren, moet het dikwijls diep betreuren聞けば、聞き腹*
404.Wie wind zaait zal storm oogsten因果応報*
405.Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten弱き者は夫に取られる*
406.Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt出る杭は打たれる*
407.Wie zijn kinderen liefheeft, die kastijdt ze可愛い子には旅させよ*
408.Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst (Mt 11:17)笛吹けども汝等踊らず*
409.Zeker is (maar) zeker念には念を入れよ*
410.Zich op glad ijs begeven薄氷を履むが如し*
411.Zien is geloven百聞一見に如かず*
412.Zijn leven hangt aan een zijden draad風前の灯*
413.Zijn ware gezicht laten zien馬脚を露わす*
414.Zo glad als een aal zijn瓢箪で鯰を押える*
415.Zo potje, zo dekseltje蛙の子は蛙*
416.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
417.Zo simpel als het maar zijn kan朝飯前*
418.Zo vader, zo zoon蛙の子は蛙*
419.Zo vader, zo zoon親が親なら子も子*
420.Zo verschillend als dag en nacht月と鼈*
421.Zo verschillend als dag en nacht雲泥の差*
422.Zonder strijd geen overwinning苦は楽の種*
423.Zorgen zijn voor de dag van morgen明日は明日の風が吹く*
424.Zout in wonden strooien傷口に塩*
425.Zoveel hoofden, zoveel zinnen十人十色*
426.Zoveel hoofden, zoveel zinnen同床異夢*
427.’t Ene ongeluk roept het andere泣き面に蜂*