Alle Japanse spreekwoorden

#JapansEngels*Nederlands*
1.安請け合いの早忘れA long tongue is a sign of a short hand*Grote belovers, slechte betalers*
2.我思う故に我在りI think, therefore I am*Ik denk dus ik besta*
3.おんぶすれば、次はだっこGive him an inch and he will take a yard*als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele hand*
4.なくてぞ人は恋しかりけるAbsence makes the heart grow fonder*Wanneer de put droog is, weet men wat het water kost*
5.まさかの時の友こそ真の友A friend in need is a friend indeed*In de nood leert men zijn vrienden kennen*
6.みめより心Virtue is the only true nobility*Deugd alleen maakt ware adel*
7.やってないよりやった方がましだIt is better to have loved and lost, than never to have loved at all*Baat het niet dan schaadt het niet*
8.ローマは一日にして成らずRome was not built in one day*Rome is niet in één dag gebouwd*
9.一に看病、二に薬First nursing, second the medicineEen goede verpleging is het beste medicijn
10.一を知りて、二を知らずSuperficial knowledgeIets maar half begrijpen
11.一を聞いて、十を知るA word is enough to the wise*Een goed luisteraar heeft maar een half woord nodig*
12.一人相撲を取るTo tilt at windmills*Tegen windmolens vechten*
13.一利あれば、一害ありEverything has its pros and cons*Alles heeft zijn voor en tegens*
14.一利あれば一害ありEverything has its pros and cons*Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijf)*
15.一利あれば一害ありEverything has its pros and cons*Alles heeft zijn voor en tegens*
16.一寸の虫にも五分の魂Tread on a worm and it will turn*Zelfs een insect van een centimeter heeft een centimeter karakter
17.一寸先は闇Who can see in the future?Wie kan de toekomst raden?
18.一将功成りて、万骨枯るone general succeeds, ten thousand bones witherVoor de zege van een generaal, moeten tienduizenden botten vergaan
19.一押し、二金、三男Ways in order of priority to win a womaneen inzet, twee geld, drie uiterlijk (drie elementen welke de attraktiviteit van een man bepalen)
20.一文吝みの百失いPenny-wise and pound-foolish*Beknibbelen op een cent, en guldens verliezen
21.一犬虚を吠ゆれば万犬実を伝うRumours spread like fireGeruchten verspreiden zich snel
22.一病息災Cracked pots last longest*Een gebroken pot leeft het langst
23.一盲衆を引くIf the blind leads the blind, they both fall into the ditch*Als een blinde de blinde leidt, dan vallen ze beiden in de gracht*
24.一盲衆を引くIf the blind leads the blind, they both fall into the ditch*Twee naakten kunnen elkaar niet kleden*
25.一石二鳥Kill two birds with one stone*Twee vliegen in een klap*
26.一言を持って、その賢愚を知るRecognize wisdom or stupidity from the first word spokenBij het eerste woord herkennen of iemand slim of dom is
27.一難去って、また一難Misfortunes never come alone*Een ongeluk komt zelden alleen*
28.一鳴驚人Someone who can achieve a lot with almost no effortIemand die met weinig moeite veel kan bereiken
29.七転び八起きBy mistake we learn; Failure teaches success*Met vallen en opstaan leert men lopen*
30.三つ子の魂百までThe leopard cannot change his spots*Moren wast men niet*
31.三人寄れば文殊の知恵Two heads are betters than one*Twee weten er altijd meer dan een*
32.三人旅の一人乞食Two's a company, three's none*het vijfde rad/wiel aan de wagen*
33.三人知れば世界中Three may keep a secret if two of them are dead*Geheim van een weet God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen*
34.三人知れば世界中A secret shared is no secret*Gedeeld geheim, verloren geheim*
35.三度目の正直All things thrive at thrice*Driemaal is scheepsrecht*
36.三度目の正直All good things go in threes*alle goede dingen bestaan in drieen*
37.三度目の正直All good things go in threes*De derde streng maakt (houdt) de kabel*
38.三本の矢なら折れないThree arrows can’t be brokenDrie pijlen kunnen niet gebroken worden
39.下手の横好きTo pursue an artistic discipline with zeal, despite lack of talentOndanks het gebrek aan talent ijverig iets doen
40.下手の道具しらべA bad workman always blames his tools*Een kwaad werkman vindt nooit goed gereedschap
41.不幸中の幸いA blessing in disguise*Geluk bij een ongeluk*
42.不老不死の薬は無いThere is a remedy for everything but death*Tegen de dood is geen kruid gewassen*
43.不老不死の薬は無いDeath does not recognise strength*Tegen de dood is geen schild*
44.不言実行Deeds, not words*Geen woorden maar daden*
45.世間は広いようで狭いHow small the world is!*Wat is de wereld toch klein*
46.両手に花He is cock of the walk*In elke hand een bloem (tussen twee mooie vrouwen zitten)
47.両極端は一致するExtremes meet*Uitersten ontmoeten elkaar
48.両雄並び立たずTwo kings in one kingdom do not agree well together*Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren*
49.両雄並び立たずWhere every man is master, the world goes to wrack*Er kunnen geen twee grote kapiteins op een schip zijn*
50.両雄並び立たずThere is no good accord where every man would be lord*Veel sleutels verwarren het slot*
51.乗りかかった船In for a penny, in for a pound*Wie A zegt moet ook B zeggen*
52.乗りかかった船In for a penny, in for a pound*Wie scheep is, moet varen*
53.乗りかかった船In for a penny, in for a pound*Wie aan boord is, moet meevaren*
54.亀の甲より年の功Experience is the mother of wisdom*Door ondervinding wordt men wijs*
55.亀の甲より年の功Experience is the best teacher*Ervaring is de beste leermeester(es)*
56.亀の甲より年の功Years know more than books*Jaren leren meer dan boeken*
57.争いの種The apple of discord*Zaad der ruzie
58.争いの種The apple of discord*De twistappel*
59.事実は詳説より気になりTruth is sometimes stranger than fiction*De waarheid is soms vreemder dan fictie
60.二兎を追う者は一兎をも得ずTo fall between two stools*Wie op twee stoelen tegelijk wil zitten, komt op de grond terecht*
61.二兎を追う者は一兎をも得ずIf you run after two hares, you will catch neither*Wie twee hazen jaagt, vangt er geen enkele*
62.二度ある事は三度あるBad luck always comes in threes*een ongeluk komt zelden/nooit alleen*
63.五十歩百歩It makes no odds*Het is om het even*
64.井の中の蛙大海を知らずPeople who's living environment is very small and lived there for the whole life's know nothing of the worldMensen die hun hele leven in een kleine gemeenschap leven, weten niets van de grote wereld
65.井戸の中の独言も三年たてば知れるTime will tell*De tijd zal het leren*
66.亡羊の嘆To find a common link between various fields of learning is as difficult as trying to regroup a flock of scattered sheepIets gemeenschappelijks te vinden in alle gebieden der wetenschap, is zo moeilijk als het bijeendrijven van een kudde schapen
67.人、木石に非ずMan is made of flesh and blood*De mens is niet van steen*
68.人の一寸、我が一尺You can see a mote in another man's eye, but cannot see a beam in your own (Matthew 7/3)*Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt (Mattheus 7:3)*
69.人の一生は重荷を負うて、遠き道を行くが如しHuman life is like walking a long road with a heavy burden on the backHet leven is als een lange reis met een zware last
70.人の噂も七十五日A wonder lasts but nine days*Het grootste praatje (nieuws/mirakel) duurt maar drie dagen*
71.人の噂も七十五日A wonder lasts but nine days*Geen praatje zo groot, of het bloedt in acht dagen dood*
72.人の将に死なんとする其の言やよしDying men speak true*Zij die gaan sterven vertellen de waarheid
73.人の病は三年でも辛抱するIt is easy to bear the misfortune of others*Niemand gaat mank aan andermans zeer*
74.人の褌で相撲をとるIt is easy to cry yule at other men's cost*Uit andermans leer is 't goed riemen snijden *
75.人の過ち、我が仕合せMalicious delightLeedvermaak
76.人はパンのみにて生くるものに非ずNot in bread alone does man live*Een mens kan niet leven van brood alleen*
77.人は落ち目が大事The true quality of people is shown in adversityHet is belangrijk hoe we ons gedragen in slechte tijden
78.人は見かけによらぬものAppearances are deceiving*Schijn bedriegt*
79.人は霞を食っては、生きてゆけぬMan cannot live on air*Voor niets gaat de zon op*
80.人を使うは使われるHe who uses people is himself usedHij die mensen gebruikt wordt zelf gebruikt
81.人を呪わば、穴二つHe who digs a pit for others will fall in himself*Wie een kuil graaft voor een ander valt er dikwijls zelf in*
82.人を見たら泥棒と思えDon't trust strangersVertrouw geen vreemden
83.人を見て法を説けAnswer a fool according to his folly (Pr 26/5)*Antwoord een zot naar zijn dwaasheid (Spr 26:5)*
84.人を見て法を説けAll meats please not all mouths*De een traag de ander graag*
85.人を誹るは鴨の味People think that malicious gossip is entertainingRoddelen over anderen is het leukste wat er is
86.人見知りをするWait and see which way the cat jumps*De kat uit de boom kijken*
87.今参り二十日New brooms sweep clean*Nieuwe knechten werken wel*
88.今参り二十日A new broom sweeps clean*Nieuwe bezems vegen schoon*
89.仏の顔も三度Even stoically patient people become angry when repeatedly treated impolitelyZelfs een stoicijns geduldig mens wordt boos, wanneer voortdurend onbeleefd bejegend
90.仕事は多勢Many hands make light work*Vele handen maken licht werk*
91.他人より身内Blood is thicker than water*Bloed kruipt waar het niet gaan kan*
92.他人より身内Blood is thicker than water*Bloed zoekt bloed*
93.以心伝心To be on the same wavelength*Op dezelfde gofllengte zitten*
94.伊達の薄着Even in winter a dandy wears light clothes to appear slimZelfs in de winter draagt de modegek dunne kleren
95.似た者夫婦Every Jack must have his Jill*Op elk potje past een deksel*
96.佳人薄命The fairest flowers soonest fade*Mooie mensen sterven jong
97.使う鍬は錆びないThe memory deteriorates, if not used regularly*Het geheugen neemt af, wanneer het niet gebruikt wordt
98.例外のない規則はないThere is no rule without exception*Er bestaat geen regel zonder uitzondering*
99.便りの無いのは良い便りNo news is good news*Geen tijding, goede tijding*
100.便りの無いのは良い便りNo news is good news*Geen nieuws, goed nieuws*
101.偕老同穴T'ill death do us part*Tot de dood jullie scheidt*
102.備えあれば患いなしProviding is preventing*Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog*
103.備えあれば患なしPrevention is better than cure*Voorkomen is beter dan genezen*
104.傷口に塩To rub salt in the wound*Zout in wonden strooien*
105.働かざるものは食うべからずIf you won't work you shan't eat*Wie niet werkt, zal ook niet eten*
106.働かざるものは食うべからずNo mill, no meal*Lege handen, lege tanden*
107.先の雁より手前の雀A bird in the hand is worth two in the bush*Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht*
108.光るもの必ずしも金ならずAll is not gold that glitters*Het is niet al goud wat er blinkt*
109.光陰矢の如しTime flies*De tijd heeft vleugels en geen teugels*
110.八方美人は美人でないA friend to all is a friend to none*Allemans vriend is niemands vriend*
111.六十の手習いOne is never too old to learn*Men is nooit te oud om te leren*
112.内弁慶の外鼠Every cock is bold on his own dunghill*De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop*
113.内弁慶の外鼠Every dog is a lion at home*Honden zijn thuis het stoutst*
114.出たとこ勝負an Impromptu action*De Improvisatie*
115.出る杭は打たれるThe nail sticking out gets hammered down.*Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt.*
116.出る杭は打たれるA protruding pile is hammered downWie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt*
117.判官びいきTo stick up for the underdogOpkomen voor de zwakkeren
118.前者の覆るは後者の戒めLearn wisdom by the follies of others*Leert van de fouten van anderen
119.前門と虎、後門の狼Between Scylla and Charybdis*Tussen Scylla and Charybdis
120.医者の不養生Physician, heal thyself (Luke 4-23)Dokter, genees uzelf (Lucas 4-23)*
121.十で神童、十五で才子、二十過ぎれば只の人A man at five may be a fool at fifteen*Vroeg rijp, vroeg rot*
122.十人十色So many men, so many minds*Zoveel hoofden, zoveel zinnen*
123.十日に菊、六日の菖蒲After meat, mustard*Dat is mosterd na de maaltijd*
124.千日の勤学より一時の名匠Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher*Beter dan duizend jaar studeren is een dag met een geweldige leraar
125.千日の勧学より一日の学匠Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher*Beter dan duizend jaar studeren is een dag met een geweldige leraar
126.去る者は日々に疎しOut of sight, out of mind*Uit het oog, uit het hart*
127.口は災いの元The mouth is the source of evil*De mond is de bron van ellende*
128.古川に水絶えずEven impoberished, an old family always has some resourcesZelfs verarmt houdt een oude familie haar rijkdom
129.可愛い子には旅させよSpare the rod and spoil the child*Wie zijn kinderen liefheeft, die kastijdt ze*
130.右の耳から左の耳To go in at one ear and out the other*Daat gaat het ene oor in en het andere uit*
131.合せ物は離れ者What has been joined may come apartWat samengevoegd is kan ook weer gescheiden worden
132.同じ穴の狢They are hand and glove with each other*Twee handen op één buik*
133.同じ穴の貉Birds of a feather flock together*Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven toe*
134.同じ穴の貉Like loves like*Gelijk mint zijn gelijk*
135.同じ穴の貉Jackdaw always perches by jackdaw*De ene ezel vrijt de andere*
136.同床異夢Although one lifes together, you can have very different viewsZelfs wanneer men samenleeft kan men verschillende denkbeelden hebben
137.同床異夢So many men, zo many minds*Zoveel hoofden, zoveel zinnen*
138.名人に二代なしThe veritable master has no successor*De ware meester heeft geen opvolger
139.呉越同舟They are friends like Herodes and Pilatus*Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus*
140.商は牛の涎Business is like ox's salivaHandel vergt geduld
141.商売は商売Business is business*Zaken zijn zaken.*
142.嘘つきは泥棒の始まりHe that will lie will steal*Wie liegt, bedriegt*
143.嘘つきは泥棒の始まりLying and thieving go together*De dief en de leugenaar wonen onder een dak*
144.嘘は一時Lies have short legs*Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel*
145.嘘も方便A white lie*Een leugen om eigen bestwil*
146.噂をすれば影Talk of the devil (and he's sure to appear)*Als je van de duivel spreekt, trap je hem op zijn staart*
147.噂をすれば影Talk of the devil (and he's sure to appear)*Als je van de duivel spreekt, rammelen zijn benen*
148.因果応報They that sow the wind shall reap the whirlwind*Wie wind zaait zal storm oogsten*
149.地獄で仏に逢ったようA good Samaritan*De barmhartige Samaritaan*
150.地獄の沙汰も金次第Money opens all doors*Geld doet alle deuren open*
151.坊主の不信心The nearer the church, the farther from God*Hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus*
152.坊主の不信心The nearer the church, the farther from God*Onder de toren wonen de grootste geuzen*
153.坊主憎けりゃ、袈裟まで憎いWe detest everything related in any way to a person we hateAlles is slecht aan iemand die we haten
154.堪忍袋の緒が切れるThe last straw breaks the camel's back*De laatste druppel doet de emmer overlopen*
155.塵も積もれば山と成るMany a little make a mickle*Alle baatjes helpen*
156.塵も積もれば山と成るMany a little make a mickle*Alle beetjes helpen*
157.壁に耳あり障子に目ありThe walls have ears*De muren hebben oren*
158.声なき声を聞くThe voice of the peopleDe stem des volks*
159.売り言葉に買い言葉The second word makes the quarrel*Het ene woord haalt het andere uit*
160.外面似菩薩、内心如夜叉A wolf in sheep's clothing*Een wolf in schaapskleren*
161.多芸は無芸A dozen trades, thirteen miseries*Twaalf ambachten, dertien ongelukken*
162.多芸は無芸Jack of all trades and master of none*Wie veel ambachten doet, doet zelden een goed*
163.大は小を兼ねるThe large serves also for the smallHet grote staat (ook) voor het kleine
164.大は小を兼ねるThe large servers also for the smallGroot staat ook voor klein
165.大事の前の小事Concentrate on priorities and ignore triflesHet belangrijke voorop plaatsen
166.大事の前の小事Concentrate on priorities and ignore triflesConcentreren op prioriteiten en kleinigheden negeren
167.大吉は凶に還るThe best is often the enemy of the good*Het betere is vaak de vijand van het goede
168.大同小異On large the same on small differentIn grote lijnen het eens zijn, in details het oneens zijn
169.大同小異On large issues the same, on small differentIn grote lijnen overeenstemmen, in details onenigheid hebben
170.大山鳴動鼠一匹The mountains have brought forth a mouse*De berg heeft een muis gebaard*
171.天に口なし、人をもって言わしむThe voice of the people, the voice of God*Vox Populi, Vox Dei*
172.天才と狂人は紙一重There is a sheet of paper between a genius and a madmanDe grens tussen genialiteit en waanzin is flinterdun
173.天網恢恢疎にして漏らさずGod's mills grind slow (but sure)*Gods molens malen langzaam (maar zeker)*
174.夫婦喧嘩は犬も食わぬPut not thy hand between the bark and the tree*Als man en vrouw kijven, moet men op een afstand blijven*
175.失敗は成功の基By mistake we learn; Failure teaches success*Met vallen en opstaan leert men lopen*
176.女の知恵は鼻の先Long hair and short wit*Lange haren, kort verstand*
177.女の知恵は鼻の先Long hair and short wit*Lange kleren, korte zinnen*
178.女の髪の毛には、大象も繋がるOne hair of a woman draws more than ten oxen*Een vrouwenhaar trekt meer dan een kabeltouw (marszeil)*
179.女の髪の毛には大象も繋がるBeauty draws more than oxen*Een onderrok trekt meer dan twee paarden*
180.始めの勝ちは糞勝ちWin at first and lose at last*Eerste gewin is kattengespin*
181.始め半分Well begun is half done*Een goed begin is het halve werk*
182.嫌な事もこれでお終いYou only live once*Men leeft maar een keer*
183.子は三界の首枷Childeren when they are little make their parents fools, when they are great they make them mad*Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen*
184.子を持って知る親の恩He that has no children knows not what is love*Een huis zonder kinderen is als een kerk zonder orgel*
185.子供の喧嘩に親が出るAs the old cock crows, so crows the young*De jonge raven zijn als de ouden gebekt*
186.学問に王道なしThere is no royal road to learning*Niemand wordt meester geboren*
187.学問に近道なしThere is no royal road to learning*Niemand wordt meester geboren*
188.安かろう、悪かろうCheapest is dearest*Goedkoop is duurkoop*
189.安物買いの銭失いCheapest is dearest*Goedkoop is duurkoop*
190.実る稲穂は頭垂れるThe more noble, the more humble*Volle korenaren hangen 't laagst*
191.寝た子を起こすLet sleeping dogs lie*Geen slapende honden wakker maken*
192.寝た子を起こすLet sleeping dogs lie*men moet geen slapende honden wakker maken*
193.寝た子を起こすなLet sleeping dogs lie*Men moet geen slapende honden wakker maken*
194.寝た子を起こすなWake not a sleeping lion*Men moet geen slapende honden wakker maken*
195.寝耳に水To be suprised by the unexpectedVerrast worden door onverwachte dingen
196.将を射んとせば、まず馬を射よHe that would the daughter win, must with the mother first begin*Wie de dochter trouwen wil, moet de moeder vrijen*
197.小春日和The Indian summer*Oudewijvenzomer*
198.屋上屋を架すTo carry coals to Newcastle*Water naar de zee dragen*
199.屠所の羊To look like a sheep that is being led to the slaughterAls een lam ter slachtbank geleid worden*
200.山椒は小粒でもピリリと辛いA little body often harbours a great soul*Klein maar fijn*
201.岡に上がった河童To feel like a fish out of the water*Als een vis op het droge*
202.嵐の前の静けさThe calm before the storm*Stilte voor de Storm*
203.巧言令色、鮮し仁Beautiful on the outside ugly on the inside*Mooi van buiten, rot van binnen*
204.己の欲せざる所を人に施す勿れDo as you would be done by*Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet*
205.己の頭の蠅を追うEveryone should sweep before his own door first*Elk heeft in zijn eigen tuin genoeg te wieden*
206.己の頭の蠅を追えSweep before your own door*Ieder moet zijn eigen stoep vegen*
207.席の暖まる暇もないTo be always on the go*Altijd in de weer zijn
208.年寄の冷水Act your ageLeef naar je leeftijd
209.庇を貸して母屋を取られるGive a clown your finger and he'll take your whole hand*Heeft de duivel 't paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog*
210.弁慶の泣き所An Achilles' heel*Achilleshiel*
211.弘法にも筆の誤りAnyone can make a mistake*Een fout maken is menselijk*
212.弘法にも筆の誤りEven the worthy Homer sometimes nods*De beste breister laat weleens een steek vallen*
213.弘法にも筆の誤りThe best cart may overthrow*Aan een goed visser ontglipt wel eens een aal*
214.弘法も筆の誤りEven the worthy Homer sometimes nods*De beste breister laat weleens een steek vallen*
215.弘法も筆の誤りThe best cart may overthrow*Aan een goed visser ontglipt weleens een aal*
216.弱き者は夫に取られるHe that makes himself a sheep shall be eaten by the wolf*Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten*
217.弱き者よ、汝の名は女成りFrailty, thy name is woman*Gebrekkigheid, uw naam is vrouw*
218.弱肉強食The great fish eat the small*De grote vissen eten de kleine*
219.当たるも八卦、当たらぬも八卦Fortune telling sometimes holds true, sometimes notWaarzeggerij klopt soms wel, soms niet
220.影の形に添うが如しTo follow one like his shadow*Iemand volgen als een schaduw*
221.役者に年なしActors have no ageDe acteur kent geen leeftijd
222.後の祭It is too late nowRaad naar daad komt te laat*
223.後の雁が先に成るMany that are first shall be last; and the last shall be first*De laatsten zullen de eersten zijn*
224.後は野となれ山となれAfter us the Deluge*Na ons de zondvloed
225.得手に帆を上げるHoist your sail when the wind is fair*Men moet het ijzer smeden als het heet is*
226.心は二つ、身は一つOne cannot be in two places at once*Men kan niet op twee plekken tegelijkertijd zijn*
227.必要は発明の母Necessity is the mother of invention*Van de nood een deugd maken*
228.忙中閑ありIdle folk have the least leisure*Drukke mensen kunnen altijd het makkelijkst tijd vrij maken
229.念には念を入れよIt is best to be on the safe side*Zeker is (maar) zeker*
230.念力岩を通すthe power of belief bores even through rock*een geloof kan bergen verzetten*
231.思い立ったが吉日There is no time like the present*Pluk de dag
232.思い立ったが吉日Carpe Diem*Carpe Diem*
233.思い立ったが吉日There is no time like the present*Pluk de dag*
234.思い立ったが吉日We only live once*Men leeft maar eenmaal*
235.急いては事を仕損ずるGood and quickly seldom meet*Haastige spoed is zelden goed*
236.急いては事を仕損ずるHaste makes waste*Haastige spoed is zelden goed*
237.急がば廻れFestina lente*Haast je langzaam*
238.恋の病に薬なしThere is no cure for love*Tegen liefde bestaat geen medicijn
239.恋は盲目Love is blind*Liefde is blind*
240.悪事千里を走るBad news travels fast*Men hoort van ver dat de winter koud is*
241.悪女の深情けUgly women are more possionateLelijke vrouwen hebben meer pit
242.悪妻は百年の不作An ill marriage is a spring of ill fortune*Een slechte vrouw is honderd jaren slechte oogst
243.悪銭身につかずEasy come, easy go*Gestolen goed gedijd niet*
244.情けは人の為ならずOne good turn deserves another*Wie goed doet, goed ontmoet*
245.意思あるところに道ありWhere there is a will, there is a way*Waar een wil is, is een weg*
246.愚か者に副ありFortune favours fools*Hoe grotere ezel, hoe groter geluk*
247.愚か者に福ありFortune favours fools*De domste boeren hebben de dikste aardappelen*
248.愚か者に福ありFortune favours fools*Het domste hoofd krijgt het beste kussen*
249.愚考山を移すFaith can move mountains*Het Geloof kan bergen verplaatsen*
250.慌てる乞食は貰いが少ないA beggar in a hurry recieves littleEen bedelaar met haast krijgt weinig
251.憎まれ子、世に憚るIll weeds grow apace*Onkruid vergaat niet*
252.我が仏尊しEveryone thinks his own geese swans*Elk meent zijn uil een valk te zijn*
253.我が仏尊しEvery fool likes his own bauble best*Iedere zot prijst zijn eigen kot*
254.我田引水Every miller draws water to his own mill*Men vindt geen molenaar of hij at gestolen koren*
255.所変われば品変わるSo many countries, so many customs*Ieder kwartier heeft zijn manier*
256.所変われば品変わるSo many countries, so many customs*'s Lands wijs, 's Lands eer*
257.手前味噌A man's praise in his own mouth stinks*Eigen lof stinkt*
258.手前味噌He that praises himself spatters himself*Eigen lof, ijdel stof*
259.才子多病Too wise to live long*Te wijs om lang te leven
260.抜き差しならぬto hold a wolf by the ears*niet te keren of te wenden weten
261.挨拶より円札Fair words fill not the belly*Praatjes vullen geen gaatjes*
262.捕らぬ狸の皮算用Don't sell the skin till you have cought the bear*Men moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is*
263.捕らぬ狸の皮算用Don't eat the calf in the cow's belly*Noodt geen gasten op het geitje, eer de geit geworpen heeft*
264.掃き溜めに鶴Seem out of place in vulgar surroundingsAls een vlag op een modderschuit*
265.掌中の珠The apple of someone's eye*Iemands oogappel(ooilam) zijn*
266.提灯と釣鐘The families of the bride and groom are far apartDe families van de bruid en bruidegom passen niet bij elkaar
267.敗軍の将は兵を語らずDo not try to justify past failureMen moet zijn verliezen niet proberen goed te praten
268.敵者生存The survival of the fittest*De sterksten oveleven
269.断腸の思いBe heartbroken*Een gebroken hart hebben*
270.断腸の思いMy heart is broken*Mijn hart is gebroken*
271.日光を見ない中は結構と言うなSee Naples and then die*Eerst Napels zien en dan sterven*
272.日暮れて道遠しEven in the last years of life you are still busyOok wanneer men oud is heeft men veel te doen
273.早い者勝ちWho comes first to the mill ought to have the first grinding*Wie het eerst komt het eerst maalt*
274.早寝、早起き、病知らずEarly to bed and early rise, makes a man healthy, wealthy and wise*Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezond en groot gemak*
275.早起きは三文の徳The early bird catches the worm*De morgenstond heeft goud in de mond*
276.明日に紅顔あって、夕に白骨となるToday a man, tomorrow none*Heden rood, morgen dood*
277.明日に道を聞けば、夕に死すとも可なりHe who learns about the path in the morning can die in the eveningAls je de weg morgen begrijpt kan je 's avonds sterven
278.明日の事を言えば、天井で鼠が笑うTalk about the things of tomorrow and the mice will laughPraat over morgen en de muizen in het plafond zullen lachen
279.明日は明日の風が吹くTake no thought for the morrow*Zorgen zijn voor de dag van morgen*
280.時は金なりTime is money*Tijd is geld*
281.時移り、俗易るOther times, other manners*Andere tijden andere zeden*
282.晴天の霹靂Like a bolt out of the blue*Als een donderslag bij heldere hemel*
283.暑さ忘れりゃ蔭忘れるForget the heat and then forget the shadeMen vergeet de hitte en dan ook de schaduw
284.暖簾に腕押しLike water off a duck's back*Tegen een muur praten*
285.最後がよこれば全て良しAll's well that ends well*Eind goed al goed*
286.月と鼈As different as night and day*Zo verschillend als dag en nacht*
287.有るは無いに勝るAnything is better than nothing*Alles is beter dan niets*
288.有頂天To be in the seventh heaven*In de zevende hemel zijn*
289.朝三暮四People prefer larger portions firstMensen willen de grote porties als eerste krijgen
290.朝三暮四People prefer the larger portion firstMensen hebben liever de grootste portie eerst
291.朝令暮改The morning's orders are changed in the eveningThe orders van de ochtend zijn 's avonds alweer veranderd
292.朝飯前A piece of cake*Zo simpel als het maar zijn kan*
293.朝飯前As easy as pie*Zo simpel als het maar zijn kan*
294.本末転倒To put the cart before the horse*Het paard voor de wagen spannen*
295.朱に交われば赤く成るEvil communications corrupt good manners (1Cor 15/33)*Slechte omgang bederft goede zeden (1Kor 15:33)*
296.果報は寝て待てEverything comes to him who waits*Het geluk komt in de slaap*
297.枯れ木も山の賑わいBetter half an egg than an empty shell*Beter een half ei dan een lege dop*
298.枯れ木も山の賑わいHalf a loaf is better than no bread*Beter een half brood dan geen*
299.枯れ木も山の賑わいBetter a lean jade than an empty halter*Beter een blind paard dan een lege halster*
300.柳に雪折れなしBetter to bend than break*Beter te buigen dan te barsten*
301.柳の下に何時も泥鰌はおらぬA fox is not taken twice in the same snare*Een oude vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen*
302.桃李もの言わざれど自ら蹊を成すGood wine needs no bush*Goede wijn behoeft geen krans*
303.案ずるより生むが易しThings are not as black as they look*Baren is makkelijker dan gedacht
304.梅干と友達は古いほど良いOld friends and old wine are best*Oude vrienden en oude wijn zijn het beste
305.棒を以って棒に報いるAn eye for an eye, a tooth for a tooth (Ex 24/24)*Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)*
306.棚から牡丹餅You may gape long enough ere a bird fall into your mouth*Gebraden duiven vliegen niemand in de mond*
307.楽あれば、苦ありNo joy without annoy*Het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengt*
308.楽は一日、苦は一年Short pleasure, long pain*Kort beraad, lang berouw*
309.槿花一朝の夢Today a king, tomorrow nothing*Heden vol weerde, morgen in de eerde*
310.槿花一朝の夢Today gold, tomorrow dust*Heden groot, morgen dood*
311.欠伸を一緒にすれば三日従兄弟Yawning is catching*Gapen is aanstekelijk
312.正直者が馬鹿を見るMany are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all them (Ps 35)*Wie 's Heren recht betracht vindt in de wereld droefenis, maar God, die zijn verlosser is, blijft op zijn heil bedacht (Ps 35)*
313.武士は食わねど高楊枝A samurai, even when he has not eaten, uses a toothpick (like a lord)Een samurai gebruikt zelfs als hij niets gegeten heeft een tandenstoker
314.歯に衣きせぬTo call a spade a spade*Het beestje bij de naam noemen*
315.歳月人を待たずTime and tide wait for no man*Het getij gaat zijn keer, het past op prins noch heer*
316.歴史は繰り返すHistory repeats itself*De geschiedenis herhaalt zich*
317.死にたる人は生ける鼠にだに及かずA living dog is better than a dead lion*Beter een levende hond dan een dode leeuw*
318.死にたる人は生ける鼠にだに及かずA living dog is better than a dead lion*Een levende ezel is beter dan een dode professor*
319.死人に口なしDead men tell no tales*Dode honden bijten niet*
320.死屍に鞭打つSpeak no ill of the dead*Van de doden niets dan goeds*
321.残り物に福ありThe best is behind*das letst das best*
322.毒にも薬にも成らぬIt is neither good nor harmHet doet geen goed, maar het is ook niet slecht
323.毒を以って、毒を制すTo set a thief to catch a thief*Je hebt een dief nodig om een dief te vangen*
324.毒を以って、毒を制すTo set a thief to catch a thief*Men moet vossen met vossen vangen*
325.毒食わば皿までAs well be hanged for a sheep as for a lamb*Als het verkeerd gaat, dan maar helemaal
326.氏より育ちBirth is much, but breeding is more*Opvoeding is beslissender dan geboorte
327.水を得た魚のようFeel like a million*Je als een vis in het water voelen*
328.江戸の敵を長崎で討つTake revenge at an unexpected placeWraak nemen op een onverwachte plaats
329.河豚は食いたし、命は惜ししHoney is sweet, but the bee stings*Wie honing wil eten moet lijden dat de bijen hem steken*
330.油断大敵Security is the greatest enemy*Zichzelf veilig wanen is de grootste vijand
331.治に居て、乱を忘れずIf you want peace, prepare for war*Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog*
332.治に居て、乱を忘れずIf you want peace, prepare for war*Het ene mes houdt het andere in de schede*
333.泣き面に蜂Misfortunes never come alone*Een ongeluk komt zelden alleen*
334.泣き面に蜂Of one ill come many*’t Ene ongeluk roept het andere*
335.浅瀬に仇浪Empty barrels make the most noise*Holle vaten klinken het hardst*
336.海に千年、山に千年An old fox*Een oude vos (rot)*
337.海の物とも、山の物ともつかぬIt is neither fish, flesh, nor fowl*Dat is noch vlees, noch vis*
338.湯水の如く金を使うSpend money like water*Geld als water uitgeven*
339.溺れる者は藁をも掴むA drowning man will clutch at a straw*Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast*
340.溺れる者は藁をも摑むA drowning man will catch at a straw*Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast*
341.漁夫の利Two dogs fight for a bone and the third runs away with it*Twee honden vechten om een been, en de derde loopt ermee heen*
342.濡れ手で粟Money for old rope*Gemakkelijk geld verdienen
343.濡れ衣を着せるFalsely accuse someoneIemand iets in de schoenen schuiven*
344.火に油を注ぐTo pour oil on the fire*Olie op het vuur gooien*
345.火の無い所に煙は立たぬThere is no smoke without fire*Waar rook is, is vuur*
346.火事場泥棒To fish in troubled waters*In troebel water is het goed vissen*
347.点滴石を穿つConstant dripping wears away the stone*De gestadige drup holt de steen*
348.無常の風は時を選ばずUncertainty does not choose a momentOnzekerheid kent geen tijd
349.焼棒杭に火がつき易いOld love does not rust*Oude liefde roest niet*
350.焼石に水Water on a hot stoneDat is een druppel op een gloeiende plaat*
351.熱し易きは冷め易しSoon hot, soon cold*Eerst heet, dan lauw, snel koud
352.燕一羽で春にはならぬOne swallow does not make a summer*Een zwaluw maakt nog geen lente*
353.牛は牛づれ、馬は馬づれLike loves like*Gelijk mint zijn gelijk*
354.牛は牛づれ、馬は馬づれLikeness causes liking*Gelijk geaard, gelijk gepaard*
355.牛は牛づれ、馬は馬づれBirds of a feather flock together*Uilen vliegen met uilen*
356.牛飲馬食To eat like a pig*Eten als een varken*
357.物にわ時節Everything in due season*Alles op zijn tijd*
358.犬も歩けば棒に当たるA blind man may sometimes hit the hare*Een blinde kip vindt ook wel een graankorrel*
359.犬を三日飼えば三年恩を忘れぬ。猫は三年飼っても三日で恩を忘れる。Feed adog for three days and it is grateful for three years. Feed a cat for three years and it forgets after three days.Voeder een hond voor drie dagen en het is je dankbaar voor drie jaar. Voeder een kat voor drie jaar en het is het vergeten na drie dagen.
360.犬骨折って鷹の餌食One beats the bush and another catches the birds*De ene slaat de nagel in de wand, de andere hangt er zijn hoed aan*
361.犯罪の陰に女ありWomen in mischief are wiser than men*Vrouwenlist gaat boven alle list*
362.犯罪の陰に女ありWomen in mischief are wiser than men*Een vrouw is duizend mannen te erg*
363.犯罪は引き合わないものだCrime doesn't pay*Misdaad loont niet*
364.猫には九生A cat has nine lives*Een kat heeft negen levens*
365.猫に小判To cast pearls before swine*Parels voor de zwijnen werpen*
366.猫の手も借りたいTo be extremely busy that help from anyone is acceptedZo enorm druk zijn dat elke hulp, van wie maar ook, welkom is
367.猫の首に鈴をつけるto bell the cat*De kat de bel aanbinden*
368.猫も杓子もEvery Tom, Dick and Harry*Alles en iedereen*
369.猫を被るA wolf in sheep's clothing*Een wolf in schaapskleren*
370.猿に烏帽子An ape's an ape, though they be clad in silk or scarlet*Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding*
371.猿の尻笑いThe pot calls the kettle black*De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet*
372.猿も木から落ちるIt is a good horse that never stumbles*Ook het beste paard vergallopeerd zich weleens*
373.瓜の蔓に茄子はならぬA good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit (Matt. 7/18)*Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan (Mat. 7/18)*
374.瓜二つAs like as two peas*Als twee druppels water*
375.瓢箪で鯰を押えるAs slippery as an eel*Zo glad als een aal zijn*
376.生き字引きA walking encyclopedia*Een wandelende encyclopedie*
377.生き恥かくより、死ぬがましBetter to die than live in shameBeter te sterven dan in schande te leven
378.生き馬の目を抜くA very wide-awake and shrewd personEen vlug en schander persoon (alert)
379.生れ乍らの長老なしNo-one is born a master*Niemand wordt meester geboren*
380.生兵法は大怪我の元A little learning is a dangerous thing*Onervaren taktiek is de oorsprong van grote verwondingen
381.男子の一言、金鉄の如しMy word is my bond*Een man een man, een woord een woord*
382.画竜点睛To dot the i's*De puntjes op de i's zetten*
383.疑心暗鬼を生ずFear magnifies objects*Angst brengt de duivel naar buiten
384.痘痕も靨Love covers many infirmities*De liefde bedekt alle dingen*
385.白を黒と言うTo talk black into white*Het tegenovergestelde zeggen van de waarheid
386.百年河清を待つTo wait forever in vainTevergeefs wachten
387.百聞一見に如かずSeeing is believing*Zien is geloven*
388.盗人にも三分の理Give the devil his due*Dat moet je die duivel nageven*
389.盗人にも仁義Dog does not eat dog*Wolven verslinden elkaar niet*
390.盗人にも仁義Crows will not pick out crows' eyes*De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit*
391.盗人に追い銭Throw money in a bottomless pit*Geld in een bodemloze put storten*
392.盗人を見て縄を綯うIt's too late to shut the stable door after the horse has bolted*Als het kalf verdronken is dempt men de put*
393.盗人を見て縄を綯うIt's too late to shut the stable door after the horse has bolted*Als het kalf verdronken is, dempt men de put*
394.盛年重ねて来たらずTime past cannot be recalled*Verloren tijd komt nooit weerom*
395.目には目を、歯には歯をAn eye for an eye, and a tooth for a tooth (Ex 21/24)*Oog om oog, tand om tand (Ex 21:24)*
396.目は口ほどにものを言うA picture is worth a thousand words*Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden*
397.目は口ほどにものを言うA picture is worth a thousand words*Een afbeelding zegt meer dan een duizend woorden*
398.目は心の鏡The eyes are the mirror of the soul*De ogen zijn de spiegels der ziel*
399.目明き千人、盲千人Some are wise and others are otherwise*Je hebt mensen en potloden*
400.目糞鼻糞を笑うThe pot calls the kettle black*De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet*
401.盲蛇に怖じずFools rush in where angels fear to tread*De ekster wil zingen tegen de nachtegaal*
402.盲蛇に怖じずFools rush in where angels fear to tread*Kreupel wil altijd voordansen*
403.相手のない喧嘩は出来ぬIt takes two to make a quarrel*Waar twee kijven, hebben beiden schuld
404.知らぬは仏He that knows nothing doubts nothing*Wat niet weet dat niet deert*
405.知る者は言わず、言う者は知らずThose who know do not say, those who say do not knowZij die weten zeggen het niet, zij die het zeggen weten het niet
406.知者は惑わず、勇者は恐れずA wise man does not lose his way, a brave man does not fearEen wijs man vergist zich niet, een moedig man is niet bang
407.矯めるなら若木のうちThe tree must be bent while it is young*Men moet een boom buigen als hij jong is*
408.石の上にも三年Perseverence overcomes all things*De aanhouder wint*
409.砂上に楼閣を築くTo build on sand*Een huis op (drijf)zand bouwen*
410.破鍋に綴じ蓋Every Jack must find his Jill*Op elk potje past wel een dekseltje*
411.破鍋に綴じ蓋All shall be well, Jack shall have Jill*Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee*
412.禍も三年立てば用に立つEvery cloud has a silver lining*Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat*
413.禍も三年立てば用に立つCloudy mornings turn to clear afternoons*Er is geen dag zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat*
414.空き腹に不味い物なしHunger is the best sauce*Honger is de beste kok*
415.空涙を流すTo shed crocodile tears*Krokodillentranen huilen*
416.窮すれば濫すNecessity knows no law*Nood breekt wet*
417.立つ鳥後を濁さずIt is an ill bird that fouls its own nest*'t is een slechte vogel die zijn eigen nest bevuilt*
418.笛吹けども汝等踊らずWe have piped unto you, and ye have not danced (Mt 11/17)*Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst (Mt 11:17)*
419.籠で水汲むTo draw water with a sieve*Water scheppen met een mand
420.精神一到何事か成らざらんWhere there's a will, there's a way*Waar een wil is, is een weg*
421.糠に釘Useless effortWater naar de zee dragen*
422.約束は約束A promise is a promise*Beloofd is beloofd*
423.約束は約束Promise is debt*Belofte maakt schuld*
424.約束は約束It is one thing to promise and another to keep*Beloven en houden past jongen en ouden*
425.累卵の危きTo collapse like a house of cards*Als een kaartenhuis ineen storten*
426.終りが大事The end crowns the work*Het einde kroont het werk*
427.絵に画いた餅Pie in the sky*Luchtkastelen bouwen*
428.縁は異なものMarriages are made in heaven*Huwelijken worden in de hemel gesloten*
429.繁文縟礼Red tape*Ambtenarentaal / Hier heerst burocratie
430.美人に年なしBeautiful women have no ageEen mooie vrouw heeft geen last van leeftijd
431.群盲象を撫ずA group of blind men feeling an elephantMet oog kleppen op, is het moeilijk het geheel te zien
432.羹に懲りて、膾を吹くA burnt child dreads the fire*Wie ervaring heeft met hete soep, blaast zelfs op vissalade
433.羽根が生えたように売れるTo sell like hot cakes*Als warme broodjes verkopen*
434.習うより慣れよPractise makes perfect*Oefening baart kunst*
435.習うより慣れよUse makes mastery*Oefening maakt de meester*
436.老小不定Death keeps no calendar*De dood kent geen almanak*
437.老小不定In the midst of life we are in death*De dood komt als een dief in de nacht*
438.耳を掩うて、鈴を盗むThe cat shuts its eyes while it steals cream*Je oren sluiten terwijl je de bel steelt
439.聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥Better to ask the way than go astray*Door vragen wordt men wijs*
440.聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥By asking for information you find the way to Rome*Door vragen komt men in Rome
441.聞けば、聞き腹Eavesdroppers hear no good of themselves*Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand*
442.聞けば、聞き腹Listerners hear no good of themselves*Wie wil luisteren aan deuren, moet het dikwijls diep betreuren*
443.背水の陣To burn bridges behind them*Alle schepen achter zich verbranden*
444.能ある鷹は爪を隠すThe clever hawk hides its claws*Een getalenteerd persoon weet wanneer hij bescheiden moet zijn
445.腹の皮が張れば、目の皮がたるむA belly full of gluttony will never study willingly*Een volle maag studeert niet graag*
446.腹八分に医者いらずModeration is its own medicineAlles met mate
447.臍を噛むTo bite one's nails*Spijt als haren op je hoofd hebben*
448.自画自賛Every potter praises his own pot*Ieder raadsman prijst zijn eigen raad aan*
449.臭い物に蓋To put a lid on something that stinksProblemen onder het vloerkleed schuiven (uitdrukking)*
450.船頭多くして船山に登るToo many cooks spoil the broth*Veel koks verzouten de brij*
451.船頭多くして船山に登るOne master in a house is enough*Twee meesters onder hetzelfde dak geeft altijd moeite en ongemak*
452.良薬口に苦しBitter pills may have blessed effects*Bitter in de mond maakt het hart gezond*
453.花より団子The belly is not filled with fair words*Praatjes vullen geen gaatjes*
454.花より団子Function before form*Functie prevaleert boven vorm
455.芸は身を助くLearning is never wastedKennis en Kunde helpt in tijd van nood
456.若い時は二度来ないWe are only young once*Men is maar eenmaal jong*
457.苦あれば楽ありAfter rain comes fair weather*Na regen komt zonneschijn*
458.苦は楽の種No pains no gains*Zonder strijd geen overwinning*
459.落ち目には暇取ろうRats desert a sinking ship*Als het schip lek is, gaan de ratten van boord*
460.蒔かぬ種は生えぬNothing comes from nothing*Van niets komt niets*
461.蓼食う虫も好きずきThere's no accounting for tastes*Over smaak valt niet te twisten*
462.薄氷を履むが如しTo trade on thin iceZich op glad ijs begeven*
463.薔薇に棘ありThere is no rose without a thorn*Er is geen roos zonder doorn*
464.虎の威をかる狐As proud come as go before*Een machtig man als dekmantel gebruiken om er zelf beter van te worden*
465.虎は死して皮を留め、人は死して名を残すLive well and live forever*Sterft de vos, de huid blijft, sterft de mens de naam blijft
466.虎穴に入らずんば虎児を得ずNothing venture, nothing have*Wie niet waagt, die niet wint*
467.虻蜂取らずIf you run after two hares, you will catch neither*Tweemaal geschoten is altijd mis*
468.虻蜂取らずIf you run after two hares, you will catch neither*Ijver zonder verstand, schade voor de hand*
469.蛇の道は蛇A thief knows a thief, as a wolf knows a wolf*De ene stamelaar verstaat de andere wel*
470.蛇足Useless effort*Water naar de zee dragen*
471.蛙の子は蛙Like father like son*Zo vader, zo zoon*
472.蛙の子は蛙Like father, like son*Zo potje, zo dekseltje*
473.蛙の面に水Like water off a duck's back*Als water op de rug van een eend
474.蝦で鯛を釣るTo throw out a sprat to catch a mackerel*Een garnaal uitgooien om een zeebrasem te vangen
475.蝸牛角上の争いA storm in a teacup*Storm in een glas water*
476.血は水よりも濃しBlood is thicker than water*Bloed kruipt waar het niet gaan kan*
477.衣ばかりで和尚はできぬThe cowl does not make the monk*Men kent de monnik niet aan zijn pij*
478.衣食足りて、礼節を知るWell-fed, well-bred*Waar eten en kleren in overvloed zijn kent men manieren
479.覆水盆に返らずIt is no use crying over spilt milk*Gedane zaken nemen geen keer*
480.見ぬ事清しWhat the eye doesn't see the heart doesn't grieve over*Wat niet weet, dat niet deert*
481.親が親なら子も子Like father, like son*Zo vader, zo zoon*
482.親しき仲に礼儀ありLove your neighbour, yet pull not down your fence*Zelfs tussen vrienden is er een gepaste afstand
483.親の因果が子に報いThe fathers have eaten a sour grape and the children's teeth are set on edge (Jr 31/29)*De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden (Jr 31:29)*
484.触らぬ神に祟なしWake not a sleeping lion*Men moet slapende honden niet wakker maken*
485.言うは易く行うは難しEasier said than done*Het is makkelijker gezegd dan gedaan*
486.言うわけ易く、行うは難しEasier said than done*Makkelijker gezegd dan gedaan*
487.話半分Take what he says with a grain of salt*Iets met een korrel zout nemen*
488.論より証拠It speaks for itself*Daden zijn krachtiger als woorden*
489.論語読みの論語知らずStay foolish despite study*Ondanks studie dom blijven*
490.豆腐に鎹Useless effortWater naar de zee dragen*
491.豚に真珠To cast pearls before swine*Parels voor de zwijnen werpen*
492.負けるが勝ちThe wiser head gives in*De wijste geeft toe*
493.貧すれば鈍するAn empty sack cannot stand upright*Armoede zoekt list*
494.貧乏人の子沢山The poor have a lot of childerenArmen hebben veel kinderen
495.貧乏人の系図話A pauper tells only tales of his glorious ancestorsEen pauper spreekt slechts over zijn glorieuze voorouders
496.貧乏怖いものなしPaupers have nothing to be afraid ofEen pauper is nergens bang voor
497.貧乏暇なしThe poor have no leisureArmen hebben geen vrije tijd
498.貧者の一燈The widow's mite (Mark 12:42)*Het penningske der weduwe (Marcus 12:42)*
499.貰い物に苦情Never look a gift horse in the mouth*Men moet een gegeven paard niet in de bek zien*
500.身から出た錆As you sow, so you reap (you shall mow)*Wat men zaait zal men ook maaien (oogsten)*
501.身ほど可愛い物は無いNear is my shirt but nearer is my skin*Het hemd is nader dan de rok*
502.身ほど可愛い物は無いThe parson always christens his own child first*De pastoor zegent zich zelf het eerst*
503.身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれNothing stake, nothing draw*Wie niet waagt, die niet wint*
504.転がる石には苔は生えぬA rolling stone gathers no moss*Blijven doet beklijven*
505.転ばぬ先の杖Prevention is better than cure*Voorkomen is beter dan genezen*
506.近くの坊さん偉くないNo man is hero to his valet*Geen man is held in zijn eigen huis
507.逃した魚は大きいThe fish which you fail to catch is always bigDe vis die je laat gaan is altijd groot
508.逢うは別れの始めTo meet is the beginning of partingOntmoeten is het begin van verlaten
509.遅くとも、しないより増しであるBetter late than never*Beter laat dan nooit*
510.過ぎたらは猶及ばざるが如しToo much of one thing is good for nothing*Te veel is zoals te weinig
511.過ぎた事は水に流せLet bygones be bygones*Men moet geen oude koeien uit de sloot halen*
512.過ちては改むるに憚ること勿れIt is never too late to mend*Het is nooit te laat, zich te verbeteren
513.道表相憐れむBrothers in suffering are mutually sympatheticBroeders in de ziekte zijn gelijk sympatiserend
514.遠くの親戚より近くの他人A near neighbour is better than a far kinsman*Beter een goede buur dan een verre vriend*
515.郷に入いては、郷に従えWhen in Rome, do as the Romans do*Ieder kwartier heeft zijn manier*
516.郷に入りては、郷に従えWhen in Rome, do as the Romans do*'s Lands wijs, 's lands eer*
517.酒なくて何の己が桜かなWhat is life without wineWat is het leven zonder wijn
518.酒は古酒、女は年増Old wine, mature womanOp een oude fiets moet je het leren*
519.酒は本心を現すIn wine there is truth*In wijn ligt de waarheid
520.酒は百薬の長Booze is the best medicineDrank is het beste medicijn
521.釈迦に説法Don't teach fishes to swim*Men moet geen vissen leren zwemmen
522.金が金を生むMoney begets money*Geld maakt geld*
523.針の筵に座るTo sit on pins and needles*Op hete kolen zitten*
524.針小棒大To make a mountain out of a molehillVan een mug een olifant maken*
525.釣った魚に餌はやらぬA caught fish is not fedEen gevangen vis wordt niet gevoed
526.鉄は熱いうちに打てStrike while the iron is hot*Men moet het ijzer smeden als het heet is*
527.鍛冶は鍛冶屋Let the cobbler stick to his last*Schoenmaker blijf bij je leest*
528.長居は無用Fish and guests smell in three days*Gasten en vis blijven maar drie dagen fris*
529.阿呆に取り合う馬鹿It is foolish to deal with a foolHet is dom om met een gek om te gaan
530.隣の花は赤いThe grass is always greener on the otherside of the hedge*Andermans schotels zijn altijd vet*
531.隣の貧乏、鴨の味The best joy is on the misfortune of othersEr is geen beter vermaak dan leedvermaak*
532.隴を得て蜀を望むThe more one has the more one wants*Hoe meer men heeft, des te meer men wil*
533.雄弁は銀、沈黙は金Speech is silver, silence is golden*Spreken is zilver, zwijgen is goud*
534.雉子も鳴かずば打たれまいSilence seldom does harm*Beter gezwegen dan de mond verbrand:
535.雌鳥歌えば家滅ぶIt is a sad house where the hen crows louder than the cock*Het is in 't huis een groot verdriet, als het hennetje kraait en het haantje niet*
536.雨が降って地固まるAfter rain comes fair weather*Na regen komt zonneschijn*
537.雨垂れ石を穿つConstant dripping wears away the stone*De gestadige drup holt de steen*
538.雲泥の差As different as night and day*Zo verschillend als dag en nacht*
539.預言者郷里に容れられずA prophet is hungry in his own country*Niemand is profeet in zijn eigen land*
540.預言者郷里に容れられずA prophet is not without honour, save in his own country*Geen profeet is in zijn eigen land geeerd*
541.頭禿げても浮気はやまぬThere's no fool like an old fool*Hoe ouder, hoe gekker*
542.頭隠して、尻隠さずTo assume an ostrich-like attitudeStruisvogel politiek bedrijven*
543.類を以って集まるLike will to like*Soort zoekt soort*
544.風前の灯To hang by a thread*Zijn leven hangt aan een zijden draad*
545.飛んで火にいる夏の虫The pitcher goes so often to the well that it is broken at last*De kruik gaat zolang te water tot zij berst*
546.飛んで火に入る夏の虫The fly that plays too long in the candle singes his wings at last*De mug vliegt net zolang om de kaars, dat hij zijn vleugels zengt*
547.飢えたる犬は棒を怖れずHunger drives the wolf out of the wood*Honger jaagt de wolven uit het bos*
548.飢えたる者は食を選ばずBetter some of a pudding than none of a pie*In de nood eet de duivel vliegen*
549.飲む、打つ、買うDicing, drabbing and drinking are three D's to destruction*kaart, keurs en kan bederven menig man*
550.馬の耳に念仏To preach in the wilderness*Tegen een muur praten*
551.馬子にも衣裳Clothes make the man*Kleren maken de man*
552.馬耳東風To fall on deaf earsTegen dovemansoren praten*
553.馬脚を露わすTo show the cloven hoof*Zijn ware gezicht laten zien*
554.馬鹿が有って利口が引き立つDue to presence of fools wise people stand outOmdat er slimme mensen zijn, onderscheiden de slimmen
555.馬鹿と坊主には勝てぬPeople cannot resist fools and bonzesTegen onverstand is geen kruid gewassen*
556.馬鹿と子供は正直Children and fools tell the truth*Kinderen en gekken zeggen de waarheid*
557.馬鹿と気違いはよけて通せMake room for fools and lunaticsMaak plaats voor de dommen en gekken
558.馬鹿と鋏は使いようFools and scissors: according to the usageGekken en scharen: volgens de gebruiksaanwijzing
559.馬鹿な子程可愛いThe more stupid the child the dearer it is (to its parents)Hoe dommer het kind, des te liever het is (voor zijn ouders)
560.馬鹿につける薬は無いThere is no salve for stupidityTegen onverstand is geen kruit gewassen*
561.馬鹿の一つ覚えThe only capability of a foolTrots zijn op het enige aangeleerd
562.馬鹿の大足、鈍間の小足The bug feet of a fool, the small feet of a dullardDe grote voeten van een dommerik, de keine voeten van een sufferd
563.馬鹿の大食いThe gluttony of a foolVeel eten maakt de geest kapot
564.馬鹿の後知恵It is easy to be wise after the eventAchteraf praten is makkelijk
565.馬鹿の高笑いA loud laugh bespeaks a vacant mind*Aan het vele lachen kent men de dwaas*
566.馬鹿は死ななきゃ治らないA fool is a fool until he diesEen dommerd blijft dom tot zijn dood
567.馬鹿程恐い者は無いNothing is as frightening as a foolEr is niets zo gevaarlijk als een idioot
568.驕る者久しからずPride goes before a fall*Hoogmoed komt ten val (voor de val)*
569.骨折り損の草臥儲けIt is a Sisyphean labour*Dat is een Sisyphusarbeid*
570.高木、風にねたまるGreat winds blow on high hills*Hoge bomen vangen veel wind*
571.鬼の中にも仏が居るThe devil is not so black as he is painted*De duivel is niet zo zwart als men hem schildert*
572.鬼の居ぬ間に洗濯When the cat's away the mice will play*Als de kat van huis is dansen de muizen*
573.鬼も十八、番茶も出花Everything is good in its season*Alles op zijn tijd*
574.鬼面人を嚇すAs ass in a lion's skin*Iemand intimideren met een duivelsmasker
575.鮑の貝の片思いUnrequited love like an abalone shellOnbeantwoorde liefde is als een lege schelp
576.鳥なき里の蝙蝠In the country of the blind, the one-eyed man is king*Bij gebrek aan volk wordt een snijder kerkvoogd*
577.鳥なき里の蝙蝠In the country of the blind, the one-eyed man is king*In het land der blinden is eenoog koning*
578.鳶が鷹を生むA black hen lays a white egg*Ruwe bolster blanke pit*
579.鶏を割くに焉ぞ牛刀を用いんTo take a musket to kill a butterfly*Met een kanon op een mug schieten*
580.鶴の一声The last wordHet laatste woord
581.麒麟も衰うれば、駑馬これに先だつThe fairest rose at last is withered*Het is al hooi, al was 't nog zo mooi*
582.鼻薬を聞かせるTo grease somebody's palm*Iemand masseren (om iets gedaan te krijgen)
583.龍頭蛇尾To end in smoke*In rook opgaan*
584.1オンスの思慮は1ポンドもの機知に値するAn ounce of discretion is worth a pound of wit*Een ons wijsheid is een pond verstand waard