Boek: Een integrale vertaling van Bashō’s Sarumino (Wim Boot en Henk Akkermans)

Omslag Regenjasje - Uitgelicht

Een regenjasje voor het aapje is een integrale vertaling in het Nederlands van de bundel Sarumino. Voor onverwachte inkijkjes in het dagelijkse leven in het Japan van de 17e eeuw moet je de haiku uit die tijd lezen. Net als de blokdrukprenten uit de Edo-periode (1600-1868) zijn ze geestig, grappig, soms ook sereen of diep-doorvoeld, maar steeds komen zij direct voort uit de alledaagse werkelijkheid.

Alleen, de werkelijkheid van de zeventiende eeuw in Japan staat ver af van de Nederlandse van nu. Vandaar dat de auteurs de tekst niet alleen vertaald hebben, maar de vertaling ook van een uitgebreide toelichting hebben voorzien.

Sarumino (1691) is niet alleen een bloemlezing, Sarumino is ook een heus visitekaartje van de ‘school’ van Matsuo Bashō (1644-1694). De redactie van deze bundel werd gedaan door Bashō’s belangrijkste discipelen; bijdragen konden door al zijn leerlingen worden ingestuurd. Zij omvat dus niet alleen de gedichten van Bashō zelf, maar ook die van zijn vele discipelen. Behalve haiku en renga bevat de bundel ook Bashō’s beschrijving van zijn verblijf in de bergen. Ook daar kwamen vele leerlingen op bezoek en lieten zij een haiku achter. De meester legde ze op zijn schrijftafel. Nu te vinden in deze bundel.

Wim Boot is emeritus-hoogleraar Talen en Culturen van Japan en Korea aan de universiteit van Leiden. Zijn specialismen zijn de intellectuele geschiedenis van de Edo-periode (1600-1867) en literaire theorie uit dezelfde periode.

Henk Akkermans is bedrijfskundige en Japanoloog. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Zijn Japanologische specialismen zijn de hedendaagse Japanse economie en klassieke haiku en renga.

Een regenjasje voor het aapje: Een integrale vertaling van Bashō’s Sarumino

Wim Boot en
Henk Akkermans

ISBN: 9789087283780
Gepubliceerd: oktober 2021
Pagina’s: 366
Taal: Nederlands
Uitgave: Paperback
Prijs: €59.50