In memoriam: Paul Wijsman

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat Paul Wijsman op 28 februari is overleden. Paul is 64 jaar geworden. 

Wij zijn Paul als onze mede-oprichter grote dankbaarheid verschuldigd voor al zijn inzet voor de Alumni Kai de afgelopen jaren: van de oprichting, tot het bestuurswerk en alle andere ondersteuning. Maar alle alumni denken waarschijnlijk met veel waardering terug aan Paul voor zijn werk in de bibliotheek van Japanse Taal & Cultuur in het Arsenaal, waar vele generaties studenten kennis hebben mogen halen voor werkstukken, scripties, voordrachten, of om gewoon ontspannen literatuur te lezen. Paul stond altijd voor alle studenten klaar om te helpen het juiste materiaal te vinden. 

Persoonlijk ben ik Paul dankbaar voor onze – helaas veel te sporadische – lunches. Ik heb Paul voor het eerst mogen ontmoeten als middelbare scholier. In het 5e jaar van het vwo reisde ik naar Leiden om boeken te zoeken over Japan voor een werkstuk geschiedenis. Paul en het hele team in de bibliotheek waren behulpzaam, ook al was ik geen student en veel te jong om op een universiteit rond te lopen. En boeken over Japan, daar had hij er wel een paar van staan. Ik kon toen natuurlijk nog niet weten dat ik later als student, en nog veel later met de oprichting van de Alumni Kai ook nauw met hem mocht gaan samenwerken.

Deze behulpzaamheid, de kennis over de collectie, de kunde en details zaten allemaal in Pauls hoofd. Mocht je er als student even niet uitkomen, dan was hij er altijd om je te helpen het juiste te vinden in deze bergen aan materiaal. In hogere studiejaren mocht je voor je werkstukken en scriptie zelf de enorme kasten vol met materiaal doorzoeken, wat altijd een schitterende ervaring was. Tijdens mijn bestuursjaren van Tanuki heb ik Pauls betrokkenheid bij de studievereniging ook mogen ervaren. Paul droeg altijd alle studenten een warm hart toe.

Na mijn afstuderen kwam ik helaas niet meer vaak op het Arsenaal, en dus ook minder vaak in de bibliotheek, maar in diezelfde periode heb ik de eer gehad met Paul te mogen samenwerken om de Alumni Kai op te richten. Harm Beukers benaderde ons en een aantal anderen om dit initiatief te trekken. En zo geschiedde. 

Eigenlijk is de Alumni Kai begonnen als een Excelsheet op de computer van Paul, waarin hij meticuleus zoveel mogelijk gegevens van afgestudeerden bijhield. Dit alles was vanzelfsprekend nog voor de AVG. Pauls Excelsheet is de werkelijke basis geweest van de huidige database met 500+ alumni! Vanuit deze sheet zijn we begonnen met het benaderen van alumni om zo stap voor stap het netwerk op te bouwen.

Nadat Paul uit het bestuur van de Alumni Kai is gegaan, heb ik in meer recente jaren af en toe met Paul kunnen lunchen. De gesprekken waren altijd erg inspirerend en vol met humor. We spraken niet alleen over Japan, de collectie, de Alumni Kai, “het Leidse” en het “Japanologen-wereldje”, maar natuurlijk ook over zijn ziekte en de uitdagingen die daarmee gepaard gingen. Deze lunches duurden eigenlijk altijd langer dan gepland, maar vlogen veel te snel voorbij. Helaas door corona hebben we dit in de laatste twee jaar niet meer kunnen doen.

Met het overlijden van Paul verliezen we een belangrijke verbindende factor in het “Japanologen-wereldje”. Paul heeft aan de wieg gestaan van ontelbare initiatieven. Persoonlijk ga ik vooral zijn humor en scherpe geest missen.

Op verzoek van Paul heeft de familie in besloten kring reeds afscheid van hem genomen. Mocht u een kaart of bericht willen sturen aan Pauls familie, neemt u dan contact met ons op via de website.

Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en alle (oud)studenten.

Ronald Hilhorst
Voorzitter Leidse Alumni Kai “Van hier tot Tokyo”